fbpx

รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด และชำระบัญชี


ให้คำแนะนำ จดปิดหจก เบื้องต้น และประเมินค่าใช้จ่ายฟรี !

# การจดทะเบียนปิดกิจการมีความเฉพาะตัวของแต่ละกิจการ หากพบ ราคาเดียวรวมหมดทุกอย่าง ควรระวัง อาจได้เอกสารงานไม่ครบถ้วน #

หากคุณต้องการจดทะเบียน เลิกกิจการ ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกลัวภาษีย้อนหลัง คุณมาถูกที่แล้ว !

บริการของ THAI TAX LAW:

  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี !
  • One-Stop-Service ที่เดียวจบทุกหน่วยงานราชการ
  • เลือกทำบางธุรกรรมด้วยตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้
  • วางแผนภาษีเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด:

  • ราคาหน้าเวป อาจไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิด
  • ดูแลให้แค่กรมพัฒน์ กรมสรรพากร หน่วยงานอื่นไม่มี
  • ค่าใช้จ่ายมีแต่บวกเพิ่ม ทำบางส่วนเองได้ ไม่ลดราคา
  • ไม่มีการวางแผนภาษี แนะนำให้เจ้าของกิจการ
รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด และชำระบัญชี จดเลิกหจก | ให้คำปรึกษา 10 เคสต่อเดือน FREE ! ยกเลิก/ปิดกิจการ

สงวนสิทธิ์โปรโมชั่น 10 เคส / ต่อเดือน

ไม่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่น ติดต่อทีมงานประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี !

แอดไลน์ : @CROSS-CHECK

ภาพรวมการจดทะเบียนปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

ภาพรวมการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

ธุรกิจสถานะ "ดำเนินการ"

ธุรกิจยังสามารถดำเนินการทำธุรกรรม นิติกรรมต่างๆ ทางด้านกฎหมายได้ตามปกติ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีรายได้รายจ่าย หรือไม่ก็ตาม


ธุรกิจสามารถขอ "หนังสือรับรองนิติบุคล" เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ธุรกิจยังอยู่ในสถานะ "ดำเนินการ" ได้

ธุรกิจสถานะ "เลิก"

ธุรกิจได้จดทะเบียน "เลิกกิจการ" กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อธุรกิจมีสถานะ "เลิก" มักจะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้อีก 


ธุรกิจจะได้รับ "หนังสือรับรองการเลิกกิจการ" เพื่อใช้หลักฐานยืนยันให้แก่หน่วยงานราชการ/เอกชน อื่นๆ ต่อไป

ธุรกิจสถานะ "เสร็จการชำระบัญชี"

ธุรกิจที่ได้จดทะเบียน "เลิกกิจการ" และได้จัดการประเด็นค้างคาทางบัญชีแล้ว เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ กำไรสะสม สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ หนี้สินต่างๆ และ ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติในการปิดกิจการจากกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว 


ซึ่งจะได้รับ "หนังสือรับรองการเลิกกิจการ และเสร็จการชำระบัญชี" ไว้เป็นหลักฐาน

มีปัญหาซับซ้อน ? ปรึกษาฟรี !

ทีมงานพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ !

แอดไลน์ : @CROSS-CHECK

ระยะเวลาในการดำเนินการ ปิดหจก ชำระบัญชี

ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนในการจดทะเบียนปิดกิจการ หากเอกสารครบ วางแผนล่วงหน้า ก็สามารถทำได้เร็ว

ช่วงระยะเวลาที่ 1 :

เตรียมจดทะเบียนเลิกกิจการ

# ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 1  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อมีมติ จดเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

นัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราวและ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน [ประกาศให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพื่อมีมติพิเศษเลิกกิจการ]


เมื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และหากมีมติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถยื่นจดทะเบียน "เลิกกิจการ" ได้โดยทันที (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติให้ "เลิกกิจการ" จะต้องประกาศ นสพ. 1 ครั้ง และ ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ทุกราย)


มื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติคำขอในการ "จดทะเบียนเลิกกิจการ" คุณจะได้รับ "หนังสือรับรองการเลิกกิจการ" เพื่อยืนยันสถานะทางธุรกิจของคุณว่าตอนนี้มีสถานะ "เลิก" เรียบร้อยแล้ว

ถ้าคุณต้องการ จดเลิกหจก ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ว่องไว ประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณควรจะเริ่มดำเนินการจัดการประเด็นต่างๆต่อไปนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน "จดทะเบียนเลิกกิจการ" เพราะว่าธุรกิจคุณตอนนี้ยังอยู่ในสถานะ "ดำเนินการ" อยู่ ซึ่งง่ายต่อการทำธุรกรรมต่างๆมากกว่า

1. ประเด็นทางด้านบัญชี เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ กำไรสะสม สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ หนี้สินต่างๆ รวมถึงการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าของกิจการเอง

2. ประเด็นทางด้านสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอื่นๆ เช่น การยกเลิกใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI หรือ การยกเลิกการขึ้นทะเบียนกับทางสคบ. หรือ การถ่ายโอนเปลี่ยนเจ้าของสิทธิบัตร และใบอนุญาตทางธุรกิจต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง (บางอย่างอาจทำได้หลังจากจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเท่านั้น)

3. ประเด็นทางภาษี เช่น ภาษีค้างจ่าย ณ ปัจจุบัน ความพร้อมของเอกสารสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังจากสรรพากรไม่ต่ำกว่า 2 ปีบัญชี การจัดเตรียมข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆ

หากเตรียมตัวมาพร้อมจะใช้เวลาเพียง 14 วัน ในขั้นตอนนี้ แต่ถ้าไม่ก็ควรวางแผน และจัดการให้แล้วเสร็จก่อน เพราะว่า ถ้ารีบจดสถานะเลิก เร็วเกินไป อาจะทำให้ ช่วงระยะเวลาที่ 2 : ระหว่างการชำระบัญชี นานขึ้นมากๆ

ช่วงระยะเวลาที่ 2 :

ระหว่างการชำระบัญชี

ช่วงที่ 1 : แจ้งบุคคลภายนอก

# ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
[ประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบว่า ธุรกิจได้ทำการ "จดทะเบียนเลิกกิจการ" แล้ว]
2. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. แจ้งเลิกกิจการกับกรมสรรพากร (ภพ.09 หรือ ล.ป.10.3) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

ช่วงที่ 2 : ประชุมสรุปภายในเพื่อมีมติพิเศษ เลิกกิจการ

4. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกหจก ( ณ วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก)
5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกหจก ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง


# ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 3 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
6. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
7. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่ และอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก

ช่วงที่ 3 : ชำระรายการทางบัญชี (ควรทำให้แล้วเสร็จส่วนใหญ่ ก่อนจดเลิกกิจการ)

8. ผู้ชำระบัญชีสะสางทรัพย์สิน และหนี้สินของกิจการ (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จำหน่าย มีลูกหนี้ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สิน และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของหจก)

9. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้น หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ช่วงที่ 4 : รอสรรพากรอนุมัติ การปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เสร็จสิ้นการตรวจสอบจากสรรพากร

10. เข้าชี้แจ้งข้อมูลกิจการเพิ่มเติม เมื่อมีการเรียกตรวจสอบจากสรรพากรพื้นที่ (ถ้ามี)
11. รอได้รับเอกสารยืนยันอนุมัติการปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกรมสรรพากร

ช่วงที่ 5 : ระยะเวลารอคอย และภาระหน้าที่เพิ่มเติม

12. ระหว่างรอเอกสารอนุมัติจากสรรพากร กิจการยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบทางภาษีทุกเดือน (ถ้ามี)
13. หากไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ต้องยื่นรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) ทุก 3 เดือน
14. ถ้าชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่วันที่เริ่มทำการชำระบัญชี (วันเลิก) และต้องทำรายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไรบ้าง และแจ้งให้ทราบความเป็นไปของการชำระบัญชีโดยละเอียด

ช่วงที่ 6 : ยื่นเรื่อง ปิดห้างหุ้นส่วน ชำระบัญชี

# ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 4 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
15. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี
16. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี

17. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และยื่นจดทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี
18. รับเอกสาร "หนังสือรับรองการเลิกกิจการ และชำระบัญชี" เพื่อเป็นหลักฐานในการปิดกิจการโดยสมบูรณ์

ช่วงระยะเวลาที่ 2 : ระหว่างการชำระบัญชี เป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถกำหนดความนานได้ เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก คือ ระยะเวลาที่ทางสรรพากรจะทำการออกหนังสืออนุมัติให้ (ช่วงที่ 4)

แต่ว่าหากเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อน "จดทะเบียนเลิกกิจการ" ก็จะทำให้ไม่เสียเวลาเพิ่มขึ้นจากการโดยตรวจสอบทางภาษีย้อนหลังจำนวนมากนัก

อย่างไรก็ตามระยะเวลาเฉลี่ยในการได้รับเอกสารจากสรรพากรนั้นมีตั้งแต่ 2 เดือน - 2 ปี ขึ้นกับความซับซ้อนทางธุรกิจ และประเด็นทางภาษีที่ยังค้างคาอยู่ ณ เวลาเลิกกิจการ

ช่วงระยะเวลาที่ 3 :

หลังปิดกิจการเรียบร้อย

คุณได้ทำการปิดกิจการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังมีหน้าที่เก็บรักษาสมุดบัญชี และเอกสารของกิจการทั้งหมดตามมาตรา 1271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

เรื่องที่คุณควรรู้ : แม้ปิดกิจการไปแล้ว คุณยังสามารถโดนฟ้องร้องดำเนินคดีในฐานะลูกหนี้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1272 อย่างไรก็ตาม "การจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี" ของธุรกิจคุณจะต้องถูกดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ต้นเท่านั้น

กลัวโดนย้อนหลัง อยากให้ปัญหาจบ

ปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @CROSS-CHECK

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

ข้อมูล REVIEW จริงจาก Google My BuSINESS 

Nutpimon Suwanna
Nutpimon Suwanna
18:19 28 Sep 23
ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยคะ ทำงานรวดเร็ว ไว้จะใช้บริการอีกคะ 🙏🙏
Juthamast Sinsap
Juthamast Sinsap
09:48 25 Sep 23
Tosapol Hancharoenkul
Tosapol Hancharoenkul
05:48 25 Sep 23
Kanyaporn Theppitak
Kanyaporn Theppitak
03:11 25 Sep 23
ทำงานรวดเร็วทันใจ สะดวก บริการดีเยี่ยมค่ะ
AnDy Angelo
AnDy Angelo
08:50 22 Sep 23
บริการดี ติดตามประสานงานให้จนจบเลยค่ะ ประทับใจจริงๆ 🤩👍🏻
Yodkamol Suansilpong
Yodkamol Suansilpong
05:27 22 Aug 23
บริการดีมาก ให้ความช่วยเหลือดี ช่วยตอบคำถามในทุกข้อสงสัย ให้คำแนะนำดีมากค่ะ
วิราษฎร์ ชุนไธสง
วิราษฎร์ ชุนไธสง
08:57 24 Jul 23
บริการดีครับ สอบถามได้และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว
Prayoonsak Duangkhwan
Prayoonsak Duangkhwan
02:01 24 Jul 23
บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว ไว้วางได้ครับ แจ้งคืบหน้าทุกขั้นตอน ขอบคุณครับ
Nuttinee Tungtangsakul
Nuttinee Tungtangsakul
09:50 18 Jul 23
ให้บริการดีมากค่ะ แนะนำดีรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัยหาต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะ
Prawit Maisri
Prawit Maisri
03:22 18 Jul 23
บริการดี รวดเร็ว ราคาไม่แพง
daony รีวิวไปเถอะ
daony รีวิวไปเถอะ
09:38 14 Jul 23
บริการดี ตอบคำถามดี ให้คำแนะนำดีมากๆ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ ตัดสินใจใช้บริการเลย แต่ดูแลดีมากๆๆๆๆค่ะ ขอบคุณนะคะ
Kwang Rakchanok
Kwang Rakchanok
10:57 06 Jul 23
การตอบปัญหา ความช่วยเหลือ ให้ 5 ดาวยังไม่พอเลยค่ะ ทำงานรวดเร็วมากเลยค่ะ แนะนำจริงๆค่ะ
Suthida Prae
Suthida Prae
08:32 28 Jun 23
ทีมงานทำงานเป็นขั้นตอนและมืออาชีพมากค่ะ ทำงานรวดเร็วมาก ตอนแรกกังวลนิดหน่อยว่าจะโดนโกงมั้ย ได้รับเอกสารครบประทับใจมากๆค่ะ 🙏🏻
Supattra
Supattra
05:35 14 Jun 23
ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านมากค่ะ🙏 การจดทะเบียนบริษัทก็เลยไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน การส่งเอกสารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ ทำให้สะดวก คำแนะนำทุกขั้นตอนชัดเจน ปัญหาที่ว่ายาก ก็เลยง่าย ที่ชอบที่สุดคือมีคอร์สสำหรับบริษัทมือใหม่ รวมถึงมีสำนักงานบัญชี ถ้าจดเองคงจะยังไม่เสร็จแน่ๆค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้ง🎉🌿🌸
Hi Thailand
Hi Thailand
11:01 12 Jun 23
ทีมงานดีมากกก เราไม่ได้ใช้บริการที่นี่นะ เพราะมาเจอเพจนี้ช้าไป ไปเจออีกบริษัทนึง ถามไรก็ไม่ค่อยตอบ ถามหาใบเสร็จก็ไม่มี แต่ที่นี่พนักงานแนะนำดีมากๆเลย ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ประทับใจมาก เดี๋ยวเราจะมาเป็นลูกค้าคุณแน่ๆ ในอนาคต ขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะคะ
Nittha Nichy
Nittha Nichy
05:57 24 May 23
บริการดีตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ ดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของลค. แนะนำค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน พนง.สุภาพทุกคนเลยพร้อมและเต็มใจบริการมาก ตอบแชทไวไม่ปล่อยไว้นาน
Naer NoComment
Naer NoComment
10:46 18 May 23
ทีมงานให้บริการดีมากๆเลยค่ะ ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างละเอียด
laoongthip pedthong
laoongthip pedthong
05:37 11 May 23
น้องป๊อป service mind น่ารักมากค่ะ แนะนำข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ Thai Tax Law ที่เป็นองค์กรณ์ ที่ผลิตคนที่มีคุณภาพมาทำงาน service นะคะ น ทุกครั้งทีมีคำถาม จะได้คำแนะนำที่รวดเร็วเสมอๆ ค่ะ
Panvarin Siripoke
Panvarin Siripoke
14:32 27 Mar 23
บริการดีมากเลยค่ะ รวดเร็ว ใส่ใจ ตอบแชทตลอด พูดจาดี สุภาพ ประทับใจมากค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรีวิวดีมาก แนะนำค่ะ
kamonlak tharapanya
kamonlak tharapanya
02:35 17 Mar 23
บริการให้ข้อมูลช่วยเหลือครบถ้วน สามารถติดตามผลได้ตลอดระยะเวลา ช่วยไขข้อกระจ่างได้เยอะมาก ง่ายสำหรับมือใหม่
phimnada Dangaon
phimnada Dangaon
06:10 16 Mar 23
ทีมงานบริการดี อธิบายเข้าใจง่าย ทำงานรวดเร็วทันใจมากค่ะ
Katesanee Nilwong
Katesanee Nilwong
05:51 02 Mar 23
บริการดีมากๆคะ ให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ยุ่งยากเลย แนะนำที่นี้เลยค่ะ
Supannikar Chaiyart
Supannikar Chaiyart
11:47 13 Feb 23
ทีมงานบริการดีมากๆค่ะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร จดเสร็จก็ยังดูแลอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอด ส่งไลน์ไปตอบกลับเร็วทุกครั้งค่ะแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่นะคะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ❤️
Kitsada Teawpipat
Kitsada Teawpipat
07:15 07 Feb 23
บริการดีมากๆ ครับ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ดำเนินงานเอกสารให้เรียบร้อย ทีมงานดูแลดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
das pra
das pra
02:08 30 Jan 23
อธิบายขั้นตอนต่างๆรวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆหลังการใช้บริการได้ตลอดครับ
sirorat ketthong
sirorat ketthong
08:50 28 Jan 23
บริการดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน สอบถามได้ตลอด
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
06:07 16 Dec 22
ตามมาจากรีวิว ก่อนนี้หาหลายเจ้า ทางทีมงานดูแลดีมาก เราคนเป็นถามเยอะ สงสัยเยอะมาก ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากประทับใจค่ะ ทีมงานตอบคำถามได้ดีช่วยเหลือได้ดีมาก แนะนำบริษัทนี้เลยค่ะ ❤️❤️❤️
Kanokporn Manessang
Kanokporn Manessang
09:55 05 Dec 22
พนักงานบริการดีมากค่ะ ตอบทุกข้อสงสัย ส่งงานไว ไว้กลับมาใช้บริการอีกค่ะ
Genesis Thailand
Genesis Thailand
15:12 10 Nov 22
ใส่ใจลูกค้าและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายรวมถึงทำงานมืออาชีพ ไม่จุกจิก งานเสร็จเร็ว
Koi Patcha
Koi Patcha
11:30 28 Oct 22
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทำงานรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ
Bonnie Kawaii
Bonnie Kawaii
11:45 21 Sep 22
ขอบคุณทีมงานที่ตอบกลับอย่างว่องไว ให่ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย หวังว่าถ้ากิจการเติบโตจะกลับมาใช้บริการแบบfull device ค่ะ 🙏🏻
Nit Nit Tue Tue
Nit Nit Tue Tue
08:44 03 Aug 22
ทางทีมงานให้คำปรึกษาดีมากกก สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดี
GIGHOME
GIGHOME
02:52 26 Jul 22
Team Thai Tax Law ประสานงานทุกเรื่องให้จบครบถ้วนจริงๆประทับใจการติดต่อคุยกันได้ทุกช่วงวันและเวลาเลย
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
13:17 16 Jun 22
ทีมงานให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจในการติดตามเอกสาร ตอบกลับรวดเร็ว ตอบทุกคำถาม และให้บริการแบบมืออาชีพมากๆ ทำให้การจดทะเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี ขอแนะนำทีมงานมืออาชีพทีมนี้ครับ
vatitt duriyaunggoon
vatitt duriyaunggoon
04:03 27 May 22
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดทางของการจดทะเบียน ครับ...ทิพวาทิต...
Opor Wisetsuranun
Opor Wisetsuranun
08:48 20 Apr 22
บริการดีมากๆๆ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แนะนำคนที่กำลังจะจัดตั้งบริษัท/หจก. นิติบุคคล ไม่ผิดหวังค่ะ จดได้ตามฤกษ์ เป๊ะๆๆ 😊🥳❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍
Wanphisa Chancheepkasem
Wanphisa Chancheepkasem
09:54 07 Mar 22
บริการดีมากๆ เข้าใจกฎหมายและ ปรึกษาการทำธุรกรรมในการดำเนินกิจการ ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจองคิว เสียเวลาอื่นๆ บริษัทจัดการให้ทั้งหมดขอเอกสารก็ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยประทับใจค่ะ
sirinan aranyawongsakorn
sirinan aranyawongsakorn
17:26 24 Jan 22
บริการดี ช่วยแนะนำและตอบคำถามสำหรับผู้เริ่มต้นดีมากคะ
cdot dot
cdot dot
13:19 02 Dec 21
ให้บริการรวดเร็ว แจ้งข้อมูลได้ชัดเจนครบถ้วน ทีมงานให้คำแนะนำ และช่วยจัดการขั้นตอนที่ดูยุ่งยากวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเอกสารหลายรายการก็รับส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวกมากจริงๆค่ะ แนะนำเลย
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
07:17 26 Aug 21
บริการดีมาก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
Chanyanuch Chompoosak
Chanyanuch Chompoosak
12:14 22 Aug 21
บริษัทแนะนำ ให้คำปรึกษา ใส่ใจลูกค้า และให้บริการดีมากๆ ค่ะ เป็นกันเอง และราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาให้บริษัทช่วยเหลืองานอีกนะคะ
Warin Chongmeesuk
Warin Chongmeesuk
02:11 20 Aug 21
ติดตามงานและเอกสาร รวดเร็วดีมาก คอยตามให้ตลอด อัพเดทข้อมูลให้ตลอด โดยรวมแนะนำครับ
Wate konkuy
Wate konkuy
11:07 12 Aug 21
บริการดีมากเลยครับ ตอบคำถามเร็วมาก แนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่อยากใช้บริการแนะนำบริษัทนี้เลยครับ
Sukkon Srichoompoo
Sukkon Srichoompoo
06:37 22 Jul 21
ตอนแรกหาหลายเจ้าอยู่ว่าจะใช้เจ้าไหน เลยลองตัดสินใจทำดู และไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับบริการที่ดีมาก ตามให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทีมงานทำงานได้เร็วมาก และต้องชมเชย แอดมิน นะคะ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้า บริการดีพูดเพราะ เรามีข้อสงสัยอะไรก็ตอบได้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
See All Reviews
js_loader

การให้บริการ เข้าใจง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ต้องการ จดเลิกหจก แจ้งยกเลิกกิจการ ทำอย่างไร

Step 1 : ติดต่อทีมงานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และรับคำแนะนำเบื้องต้น (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แอดไลน์ทีมงานมาที่ @THAITAXLAW ตอบแบบสอบถาม ส่งงบการเงินปีล่าสุด ได้ทันทีเพื่อให้ทีมงานจัดทำใบเสนอราคา และลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำให้ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ทีมงาน

Step 2 : ชำระเงินเพื่อยืนยันการใช้บริการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

ส่งหลักฐานการชำระเงิน และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดเลิกกิจการ และชำระบัญชี

Step 3 : ทีมงานร่วมวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมต่างๆกับทางลูกค้า

ทีมงานวางแผนการดำเนินการก่อนทำการจดเลิกกิจการ เพื่อให้ทำขั้นตอนในการชำระบัญชีทำได้โดยง่าย และรวดเร็วที่สุด รวมไปถึงวางแผนภาษีเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าของกิจการ

Step 4 : ทีมงานยื่นเรื่องการแจ้งเลิกกิจการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ทีมงานยื่นเรื่องเลิกกิจการ คอยติดตามความคืบหน้า และแจ้งให้ลูกค้าทราบสถานะการดำเนินการตลอดเวลา ทั้งนี้ระยะเวลาในการทำการทั้งหมดอาจอยู๋ระหว่าง 2 เดือน - 2 ปี แล้วแต่กิจการ

Step 5 : รับเอกสารการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งหมดทางอีเมล และทางไปรษณีย์

เมื่อเสร็จขั้นตอนในแต่ละช่วงเวลาของการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี ทีมงานจะทำการแจ้งอัพเดท และส่งหลักฐานให้ตลอดระยะเวลาจนแล้วเสร็จการชำระบัญชีของกิจการ

ต้องการจ้างปิดห้างหุ้นส่วน ชำระบัญชี

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @CROSS-CHECK

เราคัดเอกสารราชการให้คุณครบ 100% ทั้งชุด

จดเลิกกิจการ และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูให้ดี ก่อนเลือกใช้บริการ

หนังสือรับรองเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าธุรกิจของคุณอยู่ในสถานะ "เลิกกิจการแล้ว" ซึ่งจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ต่อไป

หนังสือรับรองเสร็จการชำระบัญชี

เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าธุรกิจของคุณอยู่ในสถานะ "เสร็จการชำระบัญชี" แล้ว ซึ่งแสดงว่าคุณได้ทำการปิดกิจการเสร็จสมบูรณ์

แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าต้องการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี โดยเมื่อนายทะเบียนรับเรื่องก็จะถือว่าคำขอนั้นสำเร็จ ณ วันนั้น

รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)

เอกสารที่แจ้งรายละเอียดของผู้ชำระบัญชี ซึ่งมีอำนาจ และเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเลิกกิจการ และชำระบัญชีทั้งหมด

สำเนารายงานการประชุมหุ้นส่วน

กรณีผู้ชำระบัญชี ไม่ใช่ บุคคล/กลุ่มบุคคลซึ่งมีอำนาจเดิมของกิจการ จะต้องมีแต่งตั้ง ผู้ชำระบัญชีจากการประชุมหุ้นส่วน รวมถึงสถานที่ตั้งผู้ชำระบัญชีด้วย

รายงานการชําระบัญชี (แบบ ลช.3)

เมื่อมีการชำระบัญชีรายการต่างๆแล้วจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบด้วย และต้องทำทุก 3 เดือนจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี

รายการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี (แบบ ลช.5)

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเรื่องให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบว่ากิจการได้ทำการชำระบัญชีทั้งหมดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดสมุดบัญชี และเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)

รายการแนบเพื่อระบุว่ามีเอกสารของกิจการที่ต้องทำการจัดเก็บโดยผู้ชำระบัญชี พร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอเป็นระยะเวลา 10 ปี

ประกาศหนังสือพิมพ์ในแต่ละครั้งตามกฎหมายกำหนด

ประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญประชุมหุ้นส่วนในแต่ละครั้ง และการลงประกาศเพื่อแจ้งสถานะทางธุรกิจตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

คำถามที่พบบ่อย

จดเลิกหจก ได้เร็วที่สุดแค่ไหน ?

ทางทฤษฎีแล้วอาจจะทำได้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตามทางปฏิบัติจริง กิจการต้องรอการอนุมัติจากสรรพากรอีก ดังนั้นโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน - 2 ปี ในการตรวจสอบของสรรพากร แล้วแต่ความซับซ้อนของธุรกิจ

ไม่ทำการชำระบัญชีเพื่อปิดหจก ได้หรือไม่ ?

หากไม่ได้โดยศาลสั่งให้มีสถานะล้มละลาย หรือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขีดฆ่าชื่อเนื่องจากมีสถานะร้าง การจะปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องมีการจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีให้เรียบร้อย

ยังมีสินทรัพย์ หนี้สินที่ยังจัดการไม่หมด ต้องทำอย่างไร ?

แนะนำให้จัดการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มจดทะเบียนเลิกกิจการ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบของสรรพากร และสามารถวางแผนจัดการประเด็นทางด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเป็นที่เช่า จะหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว ทำอย่างไร ?

สามารถกำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานในการเลิกกิจการ เป็นที่อยู่ของผู้ชำระบัญชีแทนได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีกำไรสะสมค้างอยู่ แต่ไม่มีเงินสดจะจัดงานอย่างไร ?

สามารถทำได้ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ หาเงินมาชำระเงินปันผลกำไรทั้งหมด ก่อนการจดเลิกกิจการ เพราะว่าหากทิ้งกำไรสะสมไว้เมื่อทำการชำระบัญชี อาจมีประเด็นทางด้านภาษีมาเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ จำเป็นต้องผู้ชำระบัญชี หรือไม่ ?

ผู้ชำระบัญชี ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทั้งนี้หากไม่ใช่ บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในลักษณะเดิมที่มีอยู่ก่อน จะต้องมีมติการประชุมหุ้นส่วนเพื่อแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีก่อน

ไม่ได้ยื่นงบการเงินก่อนหน้านี้ ต้องทำอย่างไร

ต้องดำเนินการยื่นงบย้อนหลังทั้งหมด พร้อมชำระค่าปรับ และภาษีที่เกี่ยวข้องย้อนหลังก่อนเริ่มการจดทะเบียนเลิกกิจการ

หลังจากปิดหจก แล้วจะโดนภาษีย้อนหลังหรือไม่ ?

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาจยังถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว หากพบว่ามีการเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง

ทิ้งไว้ปล่อยให้มีสถานะกิจการร้าง จะเป็นอะไรไหม ?

แม้กิจการจะมีสถานะร้างจากการโดนขีดฆ่ารายชื่อจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทำให้หมดสภาพการเป็นนิติบุคคลแล้วก็ตาม


แต่ว่าความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายของหุ้นส่วนผู้จัดการยังคงมีอยู่ต่อไป


นอกจากนี้เจ้าหนี้ที่พบว่ามีความเสียหายจากการที่ธุรกิจอยู่ในสถานะร้าง ยังคงสามารถยื่นร้องต่อศาลเพื่อยกเลิกสถานะร้างให้เสมือนไม่เคยเกิดขึ้น


และทำการฟ้องร้องห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อไปได้อยู่ดี

ต้องทำงบเปล่า 2-3 ปีก่อน จดทะเบียนเลิกกิจการ หรือไม่ ?

โดยปกติแล้ว เมื่อจดทะเบียนเลิกกิจการ สรรพากรจะเข้าตรวจสอบการเสียภาษีประมาณ 2 ปี - 5 ปี ย้อนหลังโดยปกติ


ดังนั้นหากกิจการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และมีเอกสารประกอบการลงบัญชีจัดเก็บไว้อย่างมีระบบอยู่แล้ว


ไม่มีความจำเป็นใดใดที่จะต้องทำงบเปล่าไว้ก่อนเริ่มจดทเะเบียนเลิกกิจการ

ธุรกิจสถานะร้างแล้ว ต้องจดเลิกกิจการ และชำระบัญชีไหม ?

เมื่อหจกเป็นสถานะร้างแล้วไม่ต้องมาดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีเพราะถือว่าหจกสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว


แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ เพราะว่า เจ้าหนี้ หรือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถยื่นฟ้องร้องต่อศาล เพื่อนำห้างหุ้นส่วนจำกัดกลับมาอยู่ในระบบทะเบียนเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยโดยขีดฆ่ารายชื่อออก และมีความเป็นนิติบุคคลมาโดยตลอดได้

ปิดหจกเรียบร้อยแล้ว ทิ้งเอกสารได้เลยไหม ?

มาตรา 1271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ผู้ชำระบัญชียังคงต้องเก็บสมุดบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี

มีคำถามเพิ่มเติม ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @CROSS-CHECK

บริการที่เกี่ยวข้อง

รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด และชำระบัญชี จดเลิกหจก | ให้คำปรึกษา 10 เคสต่อเดือน FREE !
รับจดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี ปิดบริษัท | ให้คำปรึกษา 10 เคสต่อเดือน FREE !

Tags

จ้างปิดห้างหุ้นส่วน, ปิดห้างหุ้นส่วน ด่วน, เลิกกิจการห้างหุ้นส่วน, รับจดปิดหจก, เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร, เลิกห้างหุ้นส่วน, ปิดห้างหุ้นส่วน, เลิกกิจการ ขอคืนภาษี, ปิดหจก ราคาถูก, ปิดหจก ราคา, รับจดทะเบียนเลิกกิจการ, ปิดห้างหุ้นส่วน ปิดงบ, ปิดห้างหุ้นส่วนจํากัด, การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, ยกเลิกห้างหุ้นส่วนจํากัด, รับปิดห้างหุ้นส่วน ราคาถูก, การชําระบัญชี ห้างหุ้นส่วน, รับปิดห้างหุ้นส่วน ราคา, เลิกห้างหุ้นส่วน กรมสรรพากร, รับปิดห้างหุ้นส่วน, จดเลิกห้างหุ้นส่วนจํากัด ราคา, รับจดเลิกหจก, จดเลิกห้างหุ้นส่วนจํากัด, รับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ด่วน, รับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ราคาถูก


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law