ศูนย์จดทะเบียนธุรกิจครบวงจร

ตัวแทนติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่คุณไว้วางใจ

รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท
จดเพิ่มทุน/ลดทุน จดทะเบียน BOI จดลิขสิทธิ์ จดเครื่องหมายการค้า ฯลฯ 

โปรโมชั่น

เปิดกิจการใหม่ จัดตั้งบริษัท

 

โปรโมชั่น

เริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce

 

บริการทั้งหมด

รับสอบบัญชี

รับสอบบัญชี

ใบอนุญาตเช่าหรือจำหน่ายภาพยนตร์

ใบอนุญาตเช่าหรือจำหน่ายภาพยนตร์

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

จดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องหมายรับรอง DBD

จดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องหมายรับรอง DBD

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

จดทะเบียน บริษัทจำกัด

จดทะเบียน บริษัทจำกัด

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ใบอนุญาตกิจการหิน ดิน ทราย ซีเมนต์

ใบอนุญาตกิจการหิน ดิน ทราย ซีเมนต์

ขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

ขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

ขออนุญาตประกอบกิจการคลินิก

ขออนุญาตประกอบกิจการคลินิก

ใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แปลงเดียว

ใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แปลงเดียว

ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ขอจดทะเบียนและแจ้งรายละเอียดอาหาร

ขอจดทะเบียนและแจ้งรายละเอียดอาหาร

หนังสือรับรองนำเข้าเครื่องมือแพทย์

หนังสือรับรองนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

ใบอนุญาตกิจการยานยนต์ เครื่องจักร

ใบอนุญาตกิจการยานยนต์ เครื่องจักร

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ.2)

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ.2)

ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผลิต ขายและนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม

ผลิต ขายและนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม

ใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

แจ้งทำกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น

แจ้งทำกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น

ใบอนุญาตกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

ใบอนุญาตกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร

จดทะเบียน การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง สคบ

จดทะเบียน การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง สคบ

ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ

ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ

ใบอนุญาตนำเข้าชากสัตว์

ใบอนุญาตนำเข้าชากสัตว์

ใบอนุญาตนำเข้าสัตว์เพื่อทำการค้า

ใบอนุญาตนำเข้าสัตว์เพื่อทำการค้า

ใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย

ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ใบอนุญาตขายไพ่

ใบอนุญาตขายไพ่

ขอใบรับแจ้งน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2

ขอใบรับแจ้งน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ใบอนุญาตเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ใบอนุญาตเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ใบอนุญาตกิจการถ่านและสารเคมีต่างๆ

ใบอนุญาตกิจการถ่านและสารเคมีต่างๆ

จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียน สำนักงานประกันสังคม

จดทะเบียน สำนักงานประกันสังคม

ใบอนุญาตประกอบกิจการคาราโอเกะ

ใบอนุญาตประกอบกิจการคาราโอเกะ

ใบอนุญาตกิจการอาหารและเครื่องดื่ม

ใบอนุญาตกิจการอาหารและเครื่องดื่ม

ใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี

ใบอนุญาตให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี

จดทะเบียนสำนักงานทนายความ

จดทะเบียนสำนักงานทนายความ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์

ใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ Thai Tax Law

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

info@thaitaxlaw.com