จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร

ขออนุญาตนำเข้าหรือผลิตอาหาร 

ความสำคัญโดยย่อ

การขออนุญาตจดทะเบียนอาหารและแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาหารจะมีสองกรณีคือ ผลิตเอง หรือ นำเข้า หากผู้ประกอบการทำการผลิตเอง สิ่งที่จะต้องเตรียมคือคำอธิบายกรรมวิธีผลิต ประเภทของอาหาร  ชื่อของอาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผู้ผลิตสามารถแจ้งเลขสารบบเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอื่นที่ผู้ได้รับอนุญาตเดียวกันมีใบอนุญาตผลิต วัตถุประสงค์ของการผลิตสามารถเลือกได้ 2 แบบว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศหรือเพื่อส่งออก

หากเป็นกรณีนำเข้าต้องมีใบรับรองสถานที่ผลิตในต่างประเทศ (วันที่ออกเอกสาร, วันที่เอกสารหมดอายุ, Global Location Number ถ้ามี)

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารจะมี 2 กรณีคือ กรณีนำเข้า และ กรณีผลิตเอง ซึ่งหากเป็นแบบผลิตเองจะต้องดูว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานด้วยหรือไม่ หลังจากที่ยื่นคำขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร ออกใบรับคำขอ และดำเนินการพิจารณาว่าอนุญาตคำขอด้านอาหารหรือไม่

🍩 ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.7)

ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ

สิ่งที่จะต้องเตรียมคือคำอธิบายกรรมวิธีผลิต, ประเภทของอาหาร, ชนิดของอาหาร,  ชื่อของอาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, และผู้ผลิตสามารถแจ้งเลขสารบบเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอื่นที่ผู้ได้รับอนุญาตเดียวกันมีใบอนุญาตผลิต วัตถุประสงค์ของการผลิตสามารถเลือกได้ 2 แบบว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศหรือเพื่อส่งออก

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

หากเคยยื่นขออนุญาตนำเข้าหรือผลิตอาหารไม่ว่าจะแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ เพื่อขอใบอนุญาตที่มีข้อมูลตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมาประกอบการ โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณีเหมือนเดิมคือเป็นการผลิตเองหรือนำเข้า

🍩 แก้ไขใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.8)

ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ

แก้ไขชื่ออาหารภาษาไทย, แก้ไขชื่ออาหารภาษาอังกฤษ, ปรับปรุงประเภทอาหาร, ปรับปรุงชนิดอาหาร, ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต, แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ, เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งแต่ผู้ผลิตรายเดิมในต่างประเทศ, ย้ายสถานที่ผลิตอาหารแห่งใหม่เพราะสถานที่เดิมปิดกิจการ หรืออื่น ๆ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com