ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สำหรับผู้ต้องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ความสำคัญโดยย่อ

การขายสินค้าในพื้นที่หลวงที่ไม่ใช่พื้นที่เอกชนนั้นสามารถทำได้แต่ผู้ขายจะต้องทำการขอใบอนุญาตก่อน สิ่งที่ต้องระวังคือการจัดวางอุปกรณ์ให้เรียบร้อยไม่ใช้พื้นที่เกินบริเวณที่กำหนดและคนขายต้องไม่ลงไปบนถนน แผงสําหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง และคอยรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้า ไม่ขายของพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องขยายเสียงในพื้นที่สาธารณะ

ผู้ขายต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2535 เช่น ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้าในที่สาธารณะ ต้องมีใบอนุญาตก่อน โดยเตรียมเอกสารยื่นคำขอใบอนุญาต เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย

บทกำหนดลงโทษหากประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ หากไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

📣 ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ขั้นตอนการตรวจเอกสารใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า สินค้าประเภทอาหารต้องสำเนาใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี), แผนที่สถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้า,เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะ และรอเจ้าหน้าที่พิจารณา

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ผู้ประกอบการที่ต้องการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต่อ สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ทุกปีก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หากผู้ขายไม่ต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างจนครบก่อน

🎪 ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 35 วัน

การต่ออายุให้เตรียมเอกสารเหมือนการขออนุญาตใหม่ ข้อสำคัญคมือต้องอายุก่อนที่ใบอนุญาตเก่าจะหมดอายุ ไม่เช่นนั้นต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com