ผลิตเพื่อขาย/นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม

ขอใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าครีมทาหน้า โลชั่นทาผิวกาย สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ลิปสติก บลัชออน อายแชโดว์ อายไลน์เนอร์ สีทาเล็บ แป้งทาหน้า แป้งฝุ่น ผ้าอนามัย ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ผลิตภัณฑ์ดัดผม ผลิตภัณฑ์กำจัดขน ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม ฯลฯ

ความสำคัญโดยย่อ

เครื่องสำอางคือสิ่งที่ไว้สำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกร่างกายและภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม ระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆของร่างกาย และเครื่องประทินผิวต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย เช่น ครีมทาหน้า โลชั่นทาผิวกาย สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ลิปสติก บลัชออน อายแชโดว์ อายไลน์เนอร์ สีทาเล็บ แป้งทาหน้า แป้งฝุ่นโรยตัวผ้าเย็น/กระดาษเย็น ผ้าอนามัย ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ผลิตภัณฑ์ดัดผม ผลิตภัณฑ์กำจัดขน ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและน้ำหอม เป็นต้น

เหตุที่ต้องให้ขอใบอนุญาตสำหรับเครื่องสำอางควบคุมเพราะผู้ผลิตบางรายใช้ส่วนผสมที่ไม่ปลอดภัย สารเคมีที่ประกาศให้เป็นสารที่ควรหลักเลี่ยง หรือเป็นส่วนผสมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การขอจดทะเบียนเครื่องสำอางเนื่องจากผู้ผลิตและวิจัยอาจจะไม่ทราบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ก่อนจดใบอนุญาตผู้ผลิตควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 2558, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง และแหล่งที่มาและสรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้, การเก็บรักษา ควบคุม และดูแลสารเคมีที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการผลิต, หาหน่วยงานที่รับประเมินคุณภาพสินค้าซึ่งมีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

💊 ขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (ผ่านระบบ “SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารทั้งหมด 1-2 เดือน

เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตเช่น เตรียมหนังสือเกี่ยวกับยาหรือสารเคมีที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงสูตรส่วนผสม), เตรียมสถานที่ บริษัทต้องมีมาตรการความสะอาด ที่เก็บสต็อก มีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาอุณหภูมิ, รอเจ้าหน้าที่ตรวจอนุมัติ และชำระค่าธรรมเนียม

อาจมีขั้นตอนอื่นๆที่ต้องทำประกอบเช่น แจ้งจดสูตรกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ให้ยื่นขอคำรับจดแจ้งเครื่องสำอางตาม ก่อนหมดอายุภายใน 180 วัน หากยื่นต่ออายุหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

💊 ขอต่ออายุนำเข้า/ส่งออกเครื่องสำอาง

สามารถต่ออายุก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 180 วัน

 ผู้ประกอบการที่เคยขออนุญาตแล้วให้นำสำเนาใบรับหรือสำเนาใบอนุญาตไปต่ออายุออนไลน์หรือที่สำนักงาน โดยยื่นขอคำรับจดแจ้งเครื่องสำอาง, เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตเดิม และจัดเตรียมสถานที่,ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ขอแก้ไขลักษณะทางกายภาพ เช่น ลักษณะบรรจุภัณฑ์ หรือขอแก้ไขรายละเอียด เช่นที่ตั้งสถานที่ผลิต หรือสถานที่รับจ้างผลิต แต่ไม่ใช่การขยายโดยการเพิ่มรายการสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

💊ขอแก้ไขจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม

ระยะการดำเนินการ 3 วัน

ขอแก้ไขรายละเอียดเช่น ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งของสถานที่ผลิต สถานที่รับจ้างผลิตสถานที่นำเข้า หรือสถานที่เก็บของผู้จดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างผลิตโดยที่ยังคงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดิม

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

สำหรับผู้ประกอบการต้องการยกเลิกกิจการหรือต้องการยกเลิกใบจดแจ้งบางฉบับสามารถทำเรื่องและชำระค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

💊 ขอยกเลิกการจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (ผ่านระบบ “SKYNET” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน

ขอปิดกิจการและยกเลิกใบจดแจ้งบางฉบับหรือทั้งหมด โดยเตรียมเลขที่ใบจดแจ้ง, ชื่อการค้า, และชื่อเครื่องสำอางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com