หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร

ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร

ความสำคัญโดยย่อ

ประเภทของหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสำนักอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบการส่งออกมี 3 ประเภท คือ

1. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer) ซึ่งจะมีรายละเอียดของผู้ผลิตอาหาร เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั้งสถานที่ผลิต และประเภทอาหารตามสลักหลังใบอนุญาต 2. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร (Certificate of Free Sale) จะมีรายละเอียดผู้ผลิตหรือนำเข้าอาหาร เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั้งสถานที่ผลิตหรือนำเข้า และรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต และ3. หนังสือรับรองสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient) จะมีรายละเอียดผู้นำเข้าหรือผลิต เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้า พร้อมรายละเอียดสูตรประกอบที่ได้รับอนุญาต

ที่ออกเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการในการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศ

 

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมเวลาขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ หนังสือรับรองการผลิตและการนำเข้าอาหาร, หลักฐานการอนุญาตสถานที่, ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร, คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร, ใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร เป็นต้น

🧃ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร (Certificate of Free Sale)

ระยะเวลาดำเนินการ 14-45 วันทำการ

เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ประกอบการได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นมีรายละเอียดผู้ผลิตหรือนำเข้าอาหาร,เลขที่ใบอนุญาต, ที่ตั้งสถานที่ผลิต เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com