ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

รับจดใบอนุญาตสำหรับกิจการบริการ, ธุรกิจฟิตเนส, ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท, ธุรกิจหอพัก, ธุรกิจโรงแรมสัตว์เลี้ยง ฯลฯ   

ความสำคัญโดยย่อ

ตัวอย่างของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการโดยสถานพยาบาล, การประกอบกิจการอาบ อบ นวด, การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการโดยสถานพยาบาล, การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร, การประกอบกิจการโรงแรม หรือสถานที่บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางแต่คิดค่าตอบแทน, การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า หรือห้องแบ่งเช่า, การประกอบกิจการโรงมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง ดิสโกเทค คาราโอเกะ, การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ, การประกอบกิจการลานสเกต โรลเลอร์แบลด, การประกอบกิจการร้านเสริมสวย แต่งผม, การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส, การให้บริการควบคุมน้ำหนัก, การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง ตู้เกม, การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์, การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ, การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย, การให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ, การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ, การประกอบกิจการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราว

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

เนื่องจากธุรกิจบริการนั้นมีความเสี่ยงจากการให้บริการคนจำนวนมาก ทำให้ต้องมีแนวทางการป้องกันและควบคุมปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง เช่น การคัดแยกขยะ การบำบัดน้ำเสีย การดูแลระบบเครื่องกรองอากาศ การรักษาความปลอดภัยอย่างระบบเตือนภัย และกล้องวงจรปิด การมีห้องน้ำในปริมาณที่เพียงพอ การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมืออยู่เสมอ ฯลฯ

🛋 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30-60 วันทำการ

การเตรียมการขอใบอนุญาตนั้นผู้ประกอบการได้มีแนวทางการป้องกันและควบคุมปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น มีการรักษาความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสารเคมีอยู่เสมอเพื่อป้องกันปัญหาโรคติดต่อจากระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และอื่น ๆ 

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบขออนุญาตจะมีอายุ 1 ปี เมื่อใบอนุญาตเก่าใกล้หมดอายุให้ยื่นคำขอก่อนหมดอายุ 30 วันและชำระค่าธรรมเนียมจึงจะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย ยกเว้นจะมีคำสั่งจากนายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต

หากเจ้าของกิจการลืมต่อใบอนุญาตภายในกำหนดจะต้องดำเนินการเหมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่

🛋 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30-60 วันทำการ

หากเจ้าของกิจการยังคงดำเนินกิจการเดิมอยู่ ก่อนที่ใบอนุญาตเก่าหมดอายุ ผู้ประกอบการจะต้องทำเรื่องต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 30 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ประกอบกิจการมาสักพัก ผู้ประกอบการอาจต้องทำการแจ้งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาที่สุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🛋 ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30-60 วันทำการ

เช่น เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ, เปลี่ยนชื่อเจ้าของกิจการ, เปลี่ยนชื่อที่ตั้งสถานประกอบการ, เปลี่ยนเวลาทำการ(บางกรณี), เพิ่มลดขนาดพื้นที่, เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

สำหรับบริษัทที่ต้องการเลิกกิจการแล้ว และได้ทำการเคลียร์ทรัพย์สินและหนี้สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว สามารถทำการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการอื่น ๆ

🛋 ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30-60 วันทำการ

ก่อนเลิกประกอบกิจการต้องไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระจากการประกอบกิจการ และให้ผู้เคยขอรับใบอนุญาตเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขอรับใบอนุญาต / ใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเตรียมดำเนินการเลิกกิจการ / หลักฐานแจ้งขอเลิกประกอบกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com