ใบอนุญาตขายไพ่

ขอใบอนุญาตขายส่งไพ่, ขายปลีกไพ่

ความสำคัญโดยย่อ

ร้านค้าที่ทำการจำหน่ายไพ่อาจไม่ทราบว่าจะต้องขออนุญาตกับกรมสรรพสามิตก่อน เพราะมีกฎหมายระบุมาตรา 173 ไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่า 120 ใบ เว้นแต่ไพ่นั้นเป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทําขึ้น หรือเป็นไพ่ที่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต” ดังนั้นหากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องการจำหน่ายไพ่ จะต้องขออนุญาตขายไพ่กับกรมสรรพสามิตก่อน

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไพ่คือพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486 ห้ามมิให้ผู้ใดขายไพ่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ หรือขายไพ่ไม่ว่าจำนวนใดๆ เว้นแต่ไพ่นั้นเป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทำขึ้น หรือเป็นไพ่ที่มีตราซึ่งกรมสรรพสามิตได้กำหนดขึ้นประทับอยู่ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับตามจำนวนไพ่ของกลางเป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพาสามิตขายในประเภทเดียวกัน

♠️ ขอใบอนุญาตขายไพ่

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขออนุญาตขายไพ่สำหรับผู้ประกอบการขายไพ่รายใหม่ ใบอนุญาตขายไพ่แบ่งออกเป็นแบบขายส่งไม่จำกัดจำนวน และแบบขายปลีก ขายได้ครั้งละไม่เกิน 40 สำรับ ซึ่งจะต้องทำเรื่องติดต่อกับกรมสรรพสามิตในพื้นที่ที่ร้านค้าอยู่เพื่อให้ดำเนินการออกใบในอนุญาตให้

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ดังนั้นก่อนครบกำหนดหากร้านค้ายังมีการจำหน่ายไพ่ในปีถัดไป ทางร้านจะต้องเตรียมทำเรื่องต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุปลายปี

♠️ ขอต่ออายุใบอนุญาตขายไพ่

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขออนุญาตล่วงหน้าประจำปีได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคมของปีที่ใบอนุญาตหมดอายุ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com