ใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายกระเจี๊ยบ, ถั่วเขียว, เมล็ดทานตะวัน, ผัดกาดขาว, พริก, มะละกอ และเมล็ดพันธุ์ควบคุมอื่น ๆ 

ความสำคัญโดยย่อ

การกำหนดเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมก็เพื่อคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ได้รักษาพันธุ์พืชที่ดีไว้ปลูกภายในประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมทุกรายต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ ส่วนฉลากที่ขายต้องมีชื่อพันธุ์และระบุว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม และอัตราความงอก อัตราส่วนความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ อัตราส่วนวัตถุผสม ข้อความพ.พ./ปีพ.ศ. และหมายเลข Lot No.ฯลฯ

ตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ควบคุม ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว, กระเทียมใบ, กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า บรอคโคลี, ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ข้าวโพดหวาน, ข้าวฟ่าง, แคนตาลูป, แตงกวา แตงร้าน, แตงโม, ถั่วฝักยาว, ถั่วลันเตา, ถั่วเขียว, ถั่วเขียวผิวดํา, ถั่วเหลือง, ทานตะวัน, บวบเหลี่ยม, ปาล์มน้ํามัน, ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดขาว, ผักกาดเขียว, ผักกาดหอม, ผักกาดหัว, ผักชี, ผักบุ้งจีน, ฝ้าย, พริก, ฟักทอง, ฟัก แฟง, มะระจีน มะระขี้นก, มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, มะละกอ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

แนบแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต และแผนผังแสดงสถานที่รวบรวมและสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุม รวมถึงเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียน หลังจากได้รับอนุญาตแล้วให้จัดทำป้ายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกอาคาร และแสดงใบอนุญาตให้เห็นได้ง่ายในที่เปิดเผย

💐 ใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

ขอรับใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ได้แก่  เพื่อรวบรวม / ขาย / ส่งออก / หรือนำผ่าน 

💐 ขอใบแทนเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ภายใน 15 วันหลังจากที่ใบอนุญาตหาย

ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีที่ใบอนุญาตตัวจริงหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยต้องต่อก่อนหมดอายุทุกสิ้นปี มิเช่นนั้นจะถูกปรับไม่เกินวันละ 100 บาท

💐 ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

ขอต่อใบอนุญาตประเภทรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า, ขอต่อใบอนุญาตขายเสล็ดพันธุ์เพื่อการค้า, ขอต่อใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า, ขอต่อใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า,​ขอต่อใบอนุญาตนำผ่านเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

แจ้งเลขที่ใบอนุญาตเดิมพร้อมแจ้งความประสวงค์ที่ต้องการจะย้ายไปสถานที่ใหม่ พร้อมแนบแผนผังของสถานที่ใหม่ และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไข

💐 ขอแก้ไขใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

ทำเรื่องขอย้ายสถานที่รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออกหรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเรื่องขอยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

💐 ขอยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

แจ้งเรื่องขอยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพราะไม่ได้ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องแล้ว

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com