ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์

รับจดใบอนุญาตสำหรับนำเข้า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สำหรับทำพันธุ์

ความสำคัญโดยย่อ

การเคลื่อนย้ายสัตว์นั้นแบ่งเป็นสองแบบ คือ เคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร และเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างประเทศ สาเหตุที่ต้องให้ความสำคัญกับใบอนุญาตนี้เพราะปัจจัยที่ทำให้โรคระบาดแพร่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เร็วที่สุดคือการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ซึ่งถ้าไม่จำกัดการควบคุมที่ดีพออาจร้ายแรงถึงขั้นระบาดจากสัตว์สู่คนได้ โรคระบาดที่มากับสัตว์ เช่น กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแชลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาสเซิล โรคบรุเซลล่า โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า โรควัวบ้า โรคสมองอับเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนเทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย วัณโรค และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

แจ้งรายละเอียดของสัตว์ (ชนิดสัตว์ เพศ พันธุ์ วันเกิด อายุ ลักษณะ สี ตำหนิ น้ำหนัก) และเที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกเข้าในราชอาณาจักร ก่อนที่จะนำสัตว์หรือซากสัตว์นำเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ตัวอย่างสัตว์ที่ขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สำหรับทำพันธุ์

🐨 ขอใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ (ผ่านระบบ “E-Movement ของกรมปศุสัตว์)

แจ้งก่อนนำสัตว์เข้ามาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ และพิจารณาแล้วว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไม่ได้นำมาจากท้องที่ที่มีการประกาศให้ชะลอหรือประกาศห้ามการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา และออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบการ

🐨 รับใบแทนใบอนุญาต

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีที่ทำเอกสารตัวจริงหาย ชำรุด หรือสาระสำคัญเสียหาย

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบอนุญาตมีอายุประมาณ 1 ปี ให้ต่ออายุก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

🦧 ขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ (ผ่านระบบ “E-Movement” ของกรมปศุสัตว์)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขอต่ออายุใบอนุญาตโดยใช้เลข ร.10 ที่ออกจากระบบ E-Movement ในปีก่อนหน้า

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

+

โอนใบอนุญาต

แจ้งเลขที่ใบอนุญาตเดิม ชื่อผู้ได้รับอนุญาต และรายการที่ต้องการจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

🐕‍🦺 ขอแก้ไขใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ (ผ่านระบบ “E-Movement” ของกรมปศุสัตว์)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขอรับโอนใบอนุญาตทางมรดก,
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบรายการอนุญาต,
ขอโอนใบอนุญาตและรับโอนใบอนุญาต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com