ใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประเภทร้านคาราโอเกะ

จดทะเบียน ต่ออายุ ร้านคาราโอเกะ

ความสำคัญโดยย่อ

การเปิดร้านคาราโอเกะต้องขออนุญาตกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางร้านต้องเตรียมความพร้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เช่น มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง กล้องวงจรปิดในแต่ละชั้นบริการ อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย มีวัสดุที่ป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนไม่ให้เกินระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายกำหนด และต้องดูแลไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายภายในบริเวณร้าน เช่น การซื้อขายสารเสพติด หรือมีการจำหน่ายและฉายวีดิทัศน์ที่ไม่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมได้แก่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะสมต่อการถนอมสายตา, วัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายกำหนด, ดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด การพนันภายในร้าน เป็นต้น

🎤 ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)

นายทะเบียนพิจารณาคำขอประมาณ 60 วันทำการ

เตรียมใบคำขออนุญาตประกอบกิจการและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเจ้าของกิจการ เช่น เตรียมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้ง, แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการของร้าน, รูปถ่ายของสถานประกอบกิจการ ค่าธรรมเนียมจะเสียตามปริมาณชุด เช่น ถ้ามีเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์เกิน 50 ชุด จะเสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาทและรอเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้แสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานประกอบกิจการ ให้ทำการขอใบอนุญาตใหม่ก่อนเอกสารหมดอายุ เมื่อยื่นเรื่องแล้วจะถือสถานะว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตระหว่างรอออกใบอนุญาตตัวใหม่

🎶 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)

นายทะเบียนพิจารณาคำขอประมาณ 60 วันทำการ

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นเตรียมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้ง, แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการของร้าน, รูปถ่ายของสถานประกอบกิจการ และใบอนุญาตเดิม

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

หากมีการแก้ไขข้อมูลระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมยังมีผลอยู่ จะต้องทำการแจ้งให้หน่วยงานทราบ

🎵 ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)

นายทะเบียนพิจารณาคำขอประมาณ 60 วันทำการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล แจ้งเพิ่มลดเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการฉาย เล่น หรือดูคาราโอเกะ ฯลฯ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

หากมีการเลิกประกอบกิจการระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมยังมีผลอยู่ จะต้องทำการแจ้งให้หน่วยงานทราบ

⌨️  ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)

นายทะเบียนพิจารณาคำขอประมาณ 60 วันทำการ

แจ้งยกเลิกกิจการกับสำนักงานวัฒนธรรม โดยเตรียมเอกสารใบอนุญาตฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com