ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา

จดใบอนุญาตประกอบกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดผ่อนคลาย โปรแกรมสปาคลายเครียด

ความสำคัญโดยย่อ

สปาเพื่อสุขภาพ เป็นบริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายประกอบกับบริการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตัวอย่างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น สปาโปรแกรมคลายความเครียดพร้อมบริการห้องพัก สปาแบบนวดน้ำมันหอมระเหย สปาบำบัดด้วยศาสตร์ทางการแพทย์  สปาเปิดให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวเช่นบ่อน้ำพุร้อน สปาสำหรับสมาชิกที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเล่นกีฬา เป็นต้น

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบกิจการประเภทกิจการ สปา สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปาได้ โดยเตรียมสถานประกอบการและหมอนวดผู้ให้บริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมาย หลังจากยื่นไปอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดวันเข้าตรวจสอบ และส่งหนังสือแจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม

🏖️ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ สปา

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารรวมประมาณ 60 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเภทบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น นวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดเพื่อเสริมความงาม เป็นต้น และอีกปัจจัยหนึ่งคือขนาดของพื้นที่ที่ให้บริการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบขออนุญาตจะอยู่ได้ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุให้ทำเรื่องก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ เมื่อยื่นให้ขอแล้วให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจสปาต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำสั่งแจ้งไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุมัติ 

🏖️ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ สปา

ต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นใบอนุญาตเดิมและหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการ ตลอดจนมาตรฐานการบริการที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านมาตรฐานการให้บริการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

เมื่อประกอบกิจการไปสักพัก ผู้ประกอบการอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่เป็นปัจจุบันมากกว่า จึงต้องทำการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

🏖️ ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ สปา

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารรวมประมาณ 30 วันทำการ

เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ รายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือโอนมรดกเนื่องจากผู้ขออนุญาตเก่าเสียชีวิต

🧧 โอนมรดกเนื่องจากผู้ขออนุญาตเก่าเสียชีวิต

ทำเรื่องโอนภายในระยะเวลา 90 วัน

ทายาทที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมาย กรณีที่มีทายาทหลายคนให้แต่งตั้งทายาทคนเดียวดำเนินการต่อ ซึ่งต้องทำเรื่องโอนภายใน 90 วันตั้งแต่ผู้ขออนุญาตคนก่อนเสียชีวิต ไม่เช่นนั้นสถานะใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใบเก่าจะสิ้นสภาพ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

การยกเลิกกิจการมีสองกรณีคือไม่ได้ประกอบกิจการนั้นแล้ว กับผู้ขอใบอนุญาตเก่าเสียชีวิต กรณีที่เลิกกิจการเพราะไม่ได้ประกอบการธุรกิจนั้นแล้วให้แจ้งส่งใบอนุญาตคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

🏖️ ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ สปา

แจ้งส่งคืนใบอนุญาตภายใน 50 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ

เตรียมเอกสารคำขอแจ้งยกเลิกกิจการ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบความเรียบร้อย ให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาตให้ยกเลิกประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com