ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ขอใบอนุญาต ต่ออายุ แก้ไข ยกเลิกประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ความสำคัญโดยย่อ

ภาพยนต์กับวีดิทัศน์มีความแตกต่างกันที่เนื้อหา ถ้ามีเรื่องราว เช่น หนัง ละคร การ์ตูน จะเรียกว่า “ภาพยนตร์” หากมีเนื้อหาเกมการละเล่นหรือ คาราโอเกะที่มีภาพประกอบเรียกว่า “วีดิทัศน์” ร้านสามารถนำสื่อการบันทึกภาพหรือเสียงให้มีการเคลื่อนไหว โดยมีรายละเอียดเรื่องราวให้น่าติดตาม ไปวางจำหน่าย หรือให้เช่าได้ ประเภทการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ ซึ่งการจำหน่ายสื่อภาพยนตร์จะต้องแยกตามประเภท เช่น ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู, ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป, ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไป, ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป เป็นต้น

 

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เช่น มีความมั่นคงแข็งแรง ตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง สามารถมองเห็นสภาพภายในร้านจากข้างนอกได้อย่างชัดเจน ถ้ามีการประกอบกิจการหลายประเภทในพื้นที่เดียวกัน เช่น ให้เช่าภาพยนตร์ ร้องคาราโอเกะ จะต้องมีการแยกพื้นที่การให้บริการให้ชัดเจน

📀 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 70 วันทำการ

จัดเตรียมคำขอและเอกสาร เช่น สำเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมตามขนาดพื้นที่ และรับการตรวจพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อนรับใบอนุญาต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์จะต้องต่ออายุทุก 2 ปี

📼 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ต่ออายุก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุล่วงหน้าภายใน 3 เดือน

จัดเตรียมเอกสาคล้ายกับการขอใบอนุญาตครั้งแรกและเตรียมใบขออนุญาตเดิมโดยสามารถชำระล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนหมดอายุ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

แก้ไขกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือเพิ่มลดขนาดพื้นที่ ขอเพิ่มลดเครื่องมืออุปกรณ์

🎥 ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ ให้เตรียมเอกสาร เช่น ใบอนุญาตเดิม ชื่อสถานประกอบการใหม่ และ รอพิจารณา หากต้องการเพิ่มขนาดพื้นที่ ต้องยื่นขอเพิ่มขนาดกับเจ้าหน้าที่เอกสาร เช่น ใบอนุญาตเดิม ชำระค่าธรรมเนียมตามขนาดพื้นที่ที่เพิ่ม รอการพิจารณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (ใบอนุญาตฉบับใหม่จะหมดอายุตามใบอนุญาตเดิม)

🍿 ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยื่นคำขอใบแทน จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายของสถานีตำรวจในพื้นที่ที่ใบอนุญาตนั้นสุญหาย

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

หากเลิกกิจการแล้วเนื่องจากไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อควรทำเรื่องยกเลิกกิจการกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยยื่นคำร้องขอยกเลิกกิจการ

✖️ ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ

เอกสารที่ต้องใช้คือบัตรประจำตัวประชาชนกับใบอนุญาตตัวจริง

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com