ขออนุญาตโฆษณาอาหาร

ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเพื่อ สื่อโทรทัศน์, สื่อวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, เพื่อรายการแนะนำสินค้า, เพื่ออินเตอร์เน็ต

ความสำคัญโดยย่อ

ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมากมายทำให้มีการแข่งขันในตลาดสูง ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างไม่ขาดสายและอีกสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในสินค้าของตน เพื่อให้เกิดการรับรู้จดจำและเลือกใช้สินค้านั้น ก็คือการโฆษณา แต่ในประเทศไทย ใช่ว่าจะโฆษณาอาหารเหล่านี้ได้ตามอำเภอใจเพราะถ้าหากมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่ได้รับใบอนุญาตโฆษณาอาหารแล้วละก็ท่านอาจมีความผิดทางกฎหมายได้ เช่น

ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522มาตรา 40ห้ามมิให้โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพและสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและมาตรา 41 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางสื่อใดๆ เช่น วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์สิ่งพิมพอินเตอร์เน็ต หรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

 

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ในการขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ฆอ. 2 ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะขอยื่นขอใบอนุญาตตามสื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ หรือเลือกขอใบอนุญาตให้ครอบคลุมทุกสื่อ หากผู้ประกอบการต้องการที่จะลงสื้อเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่เช่นต่างจังหวัดก็สามารถทำได้เช่นกัน

โดยสามารถขอใบอนุญาติอาหารได้ตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชา กาแฟ นม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ขนมขบเคี้ยว อาหารกึ่งสำเร็จรูปและน้ำมัน

💻 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารแบบ ครอบคลุม ผ่าน E-submission

ระยะเวลาดำเนินการ 8 วันทำการ

กรณีการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ที่ประสงค์จะเผยแพร่ทั่วประเทศไม่เกิน 5 รายการ

🖥 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเพื่อสื่อโทรทัศน์

ระยะเวลาดำเนินการ 8 – 10 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาอาหารผ่านสื่อโทรทัศน์

📻 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเพื่อสื่อวิทยุ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 – 10 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาอาหารผ่านสื่อวิทยุ

📰 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์

ระยะเวลาดำเนินการ 8 – 10 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาอาหารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

🎞 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเพื่อรายการแนะนำสินค้า

ระยะเวลาดำเนินการ  8 – 10 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาอาหารผ่านรายการแนะนำสินค้า

🌎 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเพื่อ อินเตอร์เน็ต

ระยะเวลาดำเนินการ 8 – 10 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต

📍 ขอใบอนุญาตโฆษณาอาหารเฉพาะพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 8 – 10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่

กรณีการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือ สรรพคุณของอาหารที่ประสงค์จะเผยแพร่เฉพาะในแตล่ะพื้นที่ที่สี่อนันตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด

🔍 ตรวจและปรับแก้เนื้อหาโฆษณาเพื่อให้ได้รับอนุญาต

ตรวจคำเคลม เนื้อหา story board ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์

บริการตรวจและปรับแก้เนื้อหาโฆษณาให้เข้าข่ายหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com