โปรโมชั่น รับจดทะเบียนบริษัท
ฟรี จด VAT

ราคา 7,900 รวมทุกอย่างแล้ว แถมฟรี ตรายาง จดVAT พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ ภาษีสำหรับเจ้าของกิจการ เตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

สอบถาม/รับโปรโมชั่น 7,900 บาทนี้

โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด!

คลิกที่ QR CODE หรือ Scan ได้เลย

โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัท
โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการ รับจดทะเบียนบริษัท

 

=

ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ส่งชื่อบริษัทมาให้ Thai Tax Law ทำการจองชื่อให้ ซึ่งชื่อบริษัทจะต้องไม่ซ้ำกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว

=

รายละเอียดของกรรมการและผู้ถือหุ้น

ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ อาชีพ (เช่น นักธุรกิจ) และจำนวนหุ้นบริษัทที่จะเข้าซื้อไว้

=

Email และเบอร์ติดต่อ

อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท, กรรมการทุกท่าน, และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

=

ต้องการประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไร

เพื่อให้ทีมงานนำไประบุในหนังสือส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์บริษัท และหากมีข้อบังคับบริษัทสามารถแจ้งทีมงานไว้ได้

=

ทุนจดทะเบียน

กำหนดทุนจดทะเบียนเพื่อนนำไปแบ่งเป็นมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กันโดยแต่ละหุ้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 บาท และจํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

=

กำหนดผู้มีอำนาจลงนาม

ระบุว่ากรรมการกี่คนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ถ้ามี

=

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เอกสารสำคัญที่บริษัทควรมีไว้คือ แผนที่บริษัท สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากผู้ให้เช่า และทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าพร้อมรหัสประจำบ้าน

ทำไมถึงควรเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก Thai Tax Law

Thai Tax Law ให้บริการโดยบริษัท โพสิทีฟ แคชโฟลว์ จำกัด มีบริการที่หลากหลาย เช่น รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนด้านกฎหมายต่างๆ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี และวางระบบบัญชี เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียน พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ตั้งแต่ต้นจนจดทะเบียนสำเร็จ

1 จดทะเบียนถูกกฎหมาย ตามหลักบัญชี 100%

เราสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้ทุกแง่มุม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักการบัญชี 100% ทำให้คุณประหยัดเวลา ไม่ต้องไปศึกษาเองใหม่ทั้งหมด

2 สะดวก ประหยัดเวลา หมดกังวลเรื่องเอกสารไม่ครบ

เนื่องจากการจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลายฉบับและมีรายละเอียดเยอะ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณให้จดทะเบียนสำเร็จได้ 100% โดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดเรื่องเอกสารใด ๆ

3 เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจดทะเบียนโดยตรง

นอกจากเราจะให้บริการทางด้านสำนักงานบัญชี เรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนที่ให้คำปรึกษาธุรกิจมามากมาย จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จ

4 ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายของเรารวมค่าธรรมเนียมทางราชการและค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

5 สบายใจ ไม่ผูกมัดบริการทำบัญชีรายเดือน

 ไม่มีการผูกมัด หากลูกค้าไม่ได้ต้องการทำบัญชีรายเดือน สบายใจ

จดทะเบียนบริษัทกับ Thai Tax Law จะได้รับอะไรบ้าง?

i

ตราประทับบริษัท

i

แบบฟอร์มไฟล์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน

i

แบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

i

บัตรพกพาสำหรับออกใบกำกับภาษี

i

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

i

คัดเอกสารทางราชการครบถ้วนทุกใบ

i

วัตถุประสงค์บริษัท

i

หนังสือรับรองบริษัท

i

คำขอจดทะเบียนบริษัท (บอจ.1)

i

หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

i

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)

i

จองชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

i

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

i

ใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (พค.0401)

i

รหัส e-Filling ใช้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

i

รหัส e-Filling ใช้กับกรมสรรพากร

สอบถาม/รับโปรโมชั่น 7,900 บาทนี้

โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด!

คลิกที่ QR CODE หรือ Scan ได้เลย

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ Thai Tax Law

โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัท
โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัท

สอบถาม/รับโปรโมชั่น 7,900 บาทนี้

โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด!

คลิกที่ QR CODE หรือ Scan ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

จดทะเบียนบริษัทมีคนเดียวได้หรือไม่?

ปัจจุบัน [ปี พ.ศ.2564] ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คนโดยต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำในการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด

 

มีเงื่อนไขอายุขั้นต่ำของการเป็นผู้ก่อการจัดตั้งบริษัท และกรรมการ หรือไม่

ผู้ก่อการจัดตั้งบริษัทจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และกรรมการบริษัทควรจะบรรลุนิติภาวะแล้วโดยมีอายุ 20 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัทถูกจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องของอายุผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

ทุนจดทะเบียนบริษัทส่งผลต่อค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ ?

ไม่ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนบริษัทใดใด แต่ว่าหากทุนจดทะเบียนบริษัทเกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กรรมการจะต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อส่วนตัว และขอให้ธนาคารออก หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร โดยแจ้งว่าเพื่อเป็นทุนในการเปิดบริษัทใด และนำหนังสือรับรองเงินฝากธนาคารฉบับนั้นเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนบริษัทด้วย

กรรมการบริษัทต้องมีกี่คน และผู้ถือหุ้นต้องเป็นกรรมการหรือไม่?

กรรมการบริษัทต้องมีอย่างน้อย 1 คน ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร และตัวแทนของบริษัทในการทำนิติกรรมใดใด ในขณะที่ผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเพียงเจ้าของเท่านั้นสามารถแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยปกติแล้วการเริ่มต้นบริษัทใหม่ผู้ถือหุ้นมักจะแต่งตั้งตัวเองเป็นกรรมการเองเพื่อง่ายต่อการทำนิติกรรมเท่านั้น ไม่มีข้อบังคับใดใดให้ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท กรณีมีชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทได้กี่เปอร์เซ็น?

การจดทะเบียนบริษัทแบบมีต่างชาติ ถือหุ้น มี 2 กรณีด้วยกัน

จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นไม่เกิน 49% (เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฏหมายกำหนด)
จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้น 100% หรือเกิน 50% (ถือว่าเป็นบริษัทต่างด้าว ต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าวเพิ่มเติม)

กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือ
กรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจในการทำการแทนบริษัทจำกัด (กรรมการบริษัท)

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนสอดคล้องกับเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
2. เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
3. สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นบริษัทได้หรือไม่?

ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลประเภทอื่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้ก่อการที่เป็นบุคคลอย่างน้อย 3 คน

การจดทะเบียนบริษัทต้องจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ พาณิชย์จังหวัดภายในจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทที่จะจดทะเบียนหรือไม่?

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดที่ส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครได้ และปัจจุบันมีระบบ e-Registration ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำให้สามารถจดจัดตั้ง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทผ่านทางออนไลน์ได้แล้วทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กรรมการ และผู้ก่อการบริษัททุกคนจะต้องมี USER กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบ e-Registration แล้วเท่านั้น

การจดทะเบียนบริษัทจะต้องใช้ตราประทับในการจดทะเบียนหรือไม่?

ไม่จำเป็น แต่ในกรณีถ้าตราประทับมีชื่อบริษัทปรากฎอยู่ด้วยแล้วนั้น จะต้องเป็นชื่อเต็มของบริษัทที่จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้ โดยต้องมีคำขึ้นต้น และคำต่อท้ายโดยในกรณีชื่อภาษาไทย ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า “บริษัท” และต่อท้ายด้วย คำว่า “จำกัด” ในกรณีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ต้องลงท้ายด้วยคำว่า “Company Limited หรือ Co., Ltd.”

ทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทเริ่มต้นขั้นต่ำกี่บาท

ถ้าตามกฎหมายบังคับนั้น มีการกำหนดมูลค่าหุ้นให้ไม่น้อยกว่ากว่าหุ้นละ 5 บาท และต้องมีผู้ก่อการ/ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ฉะนั้นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดของบริษัท คือ 15 บาท อย่างไรก็ตามทุนจดทะเบียน คือ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัทซึ่งสามารถเรียกชำระค่าหุ้นได้ ดังนั้นจึงควรกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำโดยคำนึงถึง เงินทุนหมุนเวียนกิจการที่เพียงพอตอนเริ่มกิจการ ความหน้าเชื่อถือของบริษัท และความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย

ทุนจดทะเบียนที่ต้องชำระขั้นต่ำกี่บาท?

ต้องชำระทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เช่น ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จะต้องชำระขั้นต่ำ 250,000 บาท

เมื่อจัดตั้งบริษัท ผู้ก่อการ/ผู้ถือหุ้นต้องชำระทุนขั้นต่ำเป็นจำนวนเท่าไหร่?

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องชำระทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

จดบริษัทแล้วจำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยทันทีเมื่อจดบริษัท อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเมื่อกิจการใดมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทในปีใดใด ผู้ประกอบการจะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทันที ซึ่งหากละเลยผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่สรรพากร จนกว่าจะมีการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อได้ทำการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะต้องทำรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ (VAT) ส่งให้ทางสรรพากรทุกเดือนอีกด้วย

ไม่มีบ้าน สามารถใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งบริษัทได้หรือไม่?

ห้องพักอาศัยในคอนโดสามารถใช้สถานที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทได้ เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องการหมายเลขทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนบริษัท แต่ว่าหากต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วจะไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นเป็นพื้นที่พาณิชย์ของอาคารคอนโดมิเนียมนั้นๆ [ปกติมักจะอยู่ที่ชั้น 1 บริเวณร้านค้าทั่วไป] ดังนั้นถ้าจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว และผู้ประกอบการต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง จำเป็นต้องหาที่ตั้งบริษัทเป็นสถานที่ใหม่ และทำการไปดำเนินการจดเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรได้

บริษัทต้อง จดทะเบียนเป็นนายจ้าง และขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ที่สำนักงานประกันสังคมเมื่อไร?

หากยังไม่มีลูกจ้าง ก็ยังไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมใดใดทั้งสิ้น แต่ว่าเมื่อมีลูกจ้างคนแรกจึงไปดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างรายแรก

นอกจากนี้หากผู้ที่รับเงินเดือนบริษัที่จัดตั้งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นก็ ไม่จำเป็น ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยกตัวอย่างเช่น กรรมการ/พนักงานเป็น สามีภรรยา พี่น้อง และคนในครอบครัวของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากยังคงต้องการที่จะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมในฐานะลูกจ้างก็สามารถเลือกที่จะทำได้เช่นกัน

ติดต่อเรา

ศูนย์จดทะเบียนธุรกิจครบวงจร Thai Tax Law

1152/24 ซ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

Line ID

@thaitaxlaw

อีเมล์

info@thaitaxlaw.com