การสมัคร DBD e-Registration

สมัครเพื่อใช้ในการจดจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แปลงสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด ฯลฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำเตือน : ข้ันตอนมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักๆ

1. ลงทะเบียนใช้งาน

2. ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC

3. เปิดใช้งาน USER ผ่านทางอีเมล์ ยืนยันที่ได้รับ [รอได้รับจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า]

หากยังทำไม่ครบทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ถือว่า ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จเสร็จสิ้น

บุคคลที่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

  • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  • บริษัทจำกัด ได้แก่ ผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกสุด ทำเพียงครั้งเดียวและจะเปิดบริษัทกี่ครั้งก็ได้ คนที่เคยลงทะเบียน DBD e-Service ไปแล้วก็ต้องลงทะเบียน e-Registration แยกอยู่ดี ถึงระบบจะดึงข้อมูลมาเลยตอนกรอกบัตรประชาชนแต่เรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับ e-KYC เลยทำให้ขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์

1. ลงทะเบียนใช้งานเพื่อรับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำให้กรอกช่อง “เลขประจำตัวประชาชน*” ก่อน และใช้ EMAIL ที่ท่านสามารถเข้า INBOX ได้แน่นอน [หากใช้อีเมล์ที่ท่านลืมพาสเวิร์ด หรือ มีปัญหาในการเข้าถึง จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้]

2. ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-KYC

ขั้นตอนนี้แนะนำให้ทำผ่านมือถือ Smartphone ที่มีกล้องในตัว จะสำเร็จง่ายกว่าทำผ่านคอมพิวเตอร์ และทำผ่าน Browser Google Chrome ถ้าเป็น Android หรือ PC และ Browser Safari ถ้าเป็น iOS

ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริง

ถ่ายรูปผู้สมัครตัวจริง

ถ่ายวิดีโอยืนยันเสียงโดยให้พูดตามประโยคที่ระบบกำหนด และอัดวิดีโอความยาว 3 วินาที

VDO ต้องมีความยาว 3 วินาทีเท่านั้น

กด “ส่งเอกสารยืนยันตัวตน”

3. เปิดใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

ในขั้นตอนนี้หากไม่ได้รับ Email เป็นไปได้ว่าทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยังไม่ได้กดอนุมัติให้ เนื่องจากอยู่นอกเวลาทำการหรือติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากเป็นเวลาทำการปกติและยังไม่ได้รับ Email ยืนยันสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ช่วยตรวจสอบคำขอได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-5995 ถึง 8

h

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชน
  • คอมพิวเตอร์
  • มือถือที่มีกล้อง ไว้ยืนยันตัวตนตอน e-KYC

ไม่มีเวลาแก้ไขเอง ต้องการหาคนช่วย ไม่รู้ว่าแก้ไปแล้วจะถูกต้องไหม?

หากคุณต้องการผู้ช่วยในการสมัครบริการ e-Registration ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางระบบ CHAT ของเราทางมุมขวาได้เลย!

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com