fbpx

ลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


ราคาเริ่มต้นที่ 3,210 บาท เท่านั้น

# ค่าบริการขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องยื่นจดทะเบียน และพื้นที่ให้บริการ #

หากคุณต้องการลดทุนเพื่อคืนทุน ลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยได้เอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย คุณมาถูกที่แล้ว

บริการของ THAI TAX LAW:

  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี !
  • One-Stop-Service ที่เดียวจบทุกหน่วยงานราชการ
  • เลือกทำบางธุรกรรมด้วยตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้
  • วางแผนเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด:

  • ราคาหน้าเวป อาจไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิด
  • ดูแลให้แค่กรมพัฒน์ กรมสรรพากร หน่วยงานอื่นไม่มี
  • ค่าใช้จ่ายมีแต่บวกเพิ่ม ทำบางส่วนเองได้ ก็ไม่ลดราคา
  • ไม่มีการแนะนำให้ความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจ
ลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ต้องการลดทุนเพื่อคืนทุน ?

อย่าช้า เรารอให้บริการคุณอยู่ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ขั้นตอน การลดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขึ้นกับสถานที่ตั้งสำนักงาน และหน่วยงานที่ต้องทำการยื่นเอกสารทั้งหมด

ลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ยื่นเรื่องจดทะเบียนลดทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ การลดทุนเพื่อคืนทุน

ผู้เป็นหุ้นส่วนยินยอม ให้มีการลดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ การลดทุนเพื่อคืนทุน

ก่อนจดทะเบียนเพิ่มทุน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนก่อน โดยสามารถทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน ที่อยู่ในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร ก็ได้เช่นกัน

ยื่นคำขอจดทะเบียน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อมีการทำสัญญายินยอมเรียบร้อยแล้ว ให้หุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจจัดทำคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1 ) และ แก้ไขรายการจดทะเบียน (แบบ หส.2 ) เป็นต้น แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

การลดทุน ทำอย่างไร?

ถึงแม้ว่า คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าการลงหุ้นนั้นต้องเป็นเงินสดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สำหรับห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเลือกประเภทในการลงหุ้นได้ว่าต้องการจะลงด้วยอะไร เช่น เงิน แรง หรือ สินทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การลงหุ้น และ ประเภทของผู้เป็นหุ้นส่วน ก็มีความเกี่ยวเนื่องด้วยกันอยู่ ดังนี้

1. หุ้นส่วนจำกัด จะสามารถลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น
2. หุ้นส่วนไม่จำกัด จะสามารถลงหุ้นด้วยอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น เงิน แรง หรือ สินทรัพย์


สำหรับห้างหุ้นส่วน การลดทุนนั้น จะมีความแตกต่างจากบริษัทอยู่ โดยที่จะไม่มีการลดมูลค่าหุ้น หรือ ลดจำนวนหุ้น แต่จะเป็นการนำเงินออกจากห้างหุ้นส่วนแทน เพราะการลงหุ้นสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาเงินทุนมาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน ดังนั้น ตอนลดทุน จึงเป็นการนำเอาเงินออกเท่านั้น โดยที่ หุ้นส่วนไม่จำกัดบางคนจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการลดทุนได้ เช่น ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดที่ลงหุ้นด้วยแรง เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง หุ้นส่วนจำกัด และ หุ้นส่วนไม่จำกัด

อย่างไรก็ตาม การลดทุนสามารถถูกลดได้ทั้งจาก หุ้นส่วนจำกัด และ หุ้นส่วนไม่จำกัด ซึ่งประเภทของผู้เป็นหุ้นส่วน ก็มีความแตกต่างกัน ดังนี้

1. หุ้นส่วนจำกัด
หรือ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด คือจำพวกหุ้นส่วนที่ได้รับการคุ้มครองบางส่วน ในที่นี้หมายถึง หากห้างหุ้นส่วนเกิดล้มละลาย หรือถูกฟ้องร้อง ผู้เป็นหุ้นส่วน ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทหุ้นส่วนจำกัด ก็จะต้องรับผิดชอบไม่เกินที่ได้ลงเงินไว้

2. หุ้นส่วนไม่จำกัด
หรือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด คือจำพวกหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ในที่นี้หมายถึง หากห้างหุ้นส่วนเกิดล้มละลาย หรือถูกฟ้องร้อง ผู้เป็นหุ้นส่วน ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทหุ้นส่วนไม่จำกัด ก็จะต้องรับผิดชอบต้องเท่าที่ความเสียหายเกิด หรือรับผิดชอบทั้งหมด

ข้อได้เปรียบ - ข้อเสียเปรียบของหุ้นส่วนจำกัด และ หุ้นส่วนไม่จำกัด

หุ้นส่วนจำกัด

1. ข้อได้เปรียบ

หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ไม่ได้มีความมั่นคงมากกว่าหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับปิด เพราะเมื่อห้างหุ้นส่วนเกิดปัญหาผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งสองประเภท ก็จะได้รับผลกระทบอย่างไม่มีข้อแม้ อย่างไรก็ตาม หุ้นส่วนจำกัด นั้นจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า
2. ข้อเสียเปรียบ
หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จะไม่ได้รับสิทธิในการเซ็นเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพราะหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ บุคคลที่มีอำนาจในการเซ็นเอกสารจะต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดเท่านั้น

หุ้นส่วนไม่จำกัด

1. ข้อได้เปรียบ

หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด สามารถมีสิทธิในการเซ็นเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพราะหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ บุคคลที่มีอำนาจในการเซ็นเอกสารจะต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดเท่านั้น
2. ข้อเสียเปรียบ
หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ไม่ได้มีความมั่นคงน้อยกว่าหุ้นส่วนจำกัดความรับปิด เพราะเมื่อห้างหุ้นส่วนเกิดปัญหาผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งสองประเภท ก็จะได้รับผลกระทบอย่างไม่มีข้อแม้ อย่างไรก็ตาม หุ้นส่วนไม่จำกัด นั้นจะได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะต้องรับผิดชอบทั้งหมด เช่น หากเกิดหนี้สินจากการล้มละลาย หุ้นส่วนไม่จำกัดก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหนี้จนหมด

การลงหุ้น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

โดยปกติแล้ว คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าการลงหุ้นนั้นต้องเป็นเงินสดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สำหรับห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเลือกประเภทในการลงหุ้นได้ว่าต้องการจะลงด้วยอะไร เช่น เงิน แรง หรือ สินทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การลงหุ้น และ ประเภทของผู้เป็นหุ้นส่วน ก็มีความเกี่ยวเนื่องด้วยกันอยู่ ดังนี้

1. หุ้นส่วนจำกัด จะสามารถลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น
2. หุ้นส่วนไม่จำกัด จะสามารถลงหุ้นด้วยอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น เงิน แรง หรือ สินทรัพย์

รับคำปรึกษาทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนจำกัด รับสิทธ์ง่าย ๆ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

ข้อมูล REVIEW จริงจาก Google My BuSINESS 

Somsawat Malathong
Somsawat Malathong
02:55 17 Apr 24
Peerapol Kongkaew
Peerapol Kongkaew
04:01 03 Apr 24
บริการดี รวดเร้ว ทันใจครับ
Kritsana Jaiwongsa
Kritsana Jaiwongsa
08:06 14 Mar 24
บริการดีมากครับ ใส่ใจดูแลให้คำแนะนำลูกค้าทุกขั้นตอน เราไม่มีประสบการณ์หรือข้อมูลตรงนี้เลย แต่ทีมงานดูแลให้บริการดีเยี่ยมเลยครับ
Bestlocal Expiriences
Bestlocal Expiriences
09:53 13 Mar 24
พวกเขาทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ขอบคุณ
Chaiwat Saeeaw
Chaiwat Saeeaw
04:38 08 Mar 24
บริการ​ ดี​ ตอบเร็ว​ ครับ
khoomsup hombood
khoomsup hombood
07:32 07 Mar 24
บริการดี อัพเดทให้ตลอด
Adul Buranathaworl
Adul Buranathaworl
06:51 05 Mar 24
บริกาดีมากๆเข้าใจง่าย
poosicha methauaorach
poosicha methauaorach
09:51 28 Feb 24
ประสานดี เป็นขั้นตอนแบบมืออาชีพ และให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วทันใจ และงานจดทะเบียนคุยกันเมื่อเอกสารครบถ้วน จดเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น หากมีงานอีกรับรองไม่พลาดที่ใช้บริการของที่นี่แน่นอนค่ะให้คำแนะนำต่างๆได้ดี รวดเร็วมาก ลูกค้าประทับใจมากค่ะ
คีวิน จําวัน
คีวิน จําวัน
11:59 22 Feb 24
บริการดีมากครับ
Jittiya Dearden
Jittiya Dearden
08:12 21 Feb 24
มีความยินดีที่ได้ติดต่อกับพนักงานที่กฎหมายภาษีไทยเพื่อจดทะเบียนบริษัทใหม่ของเรา พวกเขาเป็นมืออาชีพมาก มีความรู้ และมีประสิทธิภาพ! เรามีบริษัทใหม่จดทะเบียนภายในไม่กี่วัน! ขอแนะนำกฎหมายภาษีไทย!
Arnon Yenjai
Arnon Yenjai
03:38 16 Feb 24
บริการดี ทุกขั้นตอน ติดตามประสานงาน ดีเยี่ยม ขอบคุณ สำหรับการ บริการครับประทับใจมากๆครับ
salisa leerakul
salisa leerakul
03:27 16 Feb 24
ให้ความใส่ใจกับลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ดี ปรึกษาได้ตลอด
Supasant Gunchadee
Supasant Gunchadee
08:24 14 Feb 24
ใช้บริการครั้งแรกติดใจในบริการให้ข้อแนะนำเข้าใจง่ายมืออาชีพจริงๆเราไม่มีความรู้ขั้นตอนวิธีการจัดตั้งบริษัททางทีมงานดำเนินการ7วันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณอีกครั้ง ยังคงเรียกใช้บริการอื่นๆต่อไป
JN LOVE PETS FAMILY
JN LOVE PETS FAMILY
16:35 26 Jan 24
บริการดี รวดเร็วทันใจ ติดต่อสอบถามได้ตลอด มีพี่ๆแอดมินคอยให้คำปรึกษา หรือสายด่วนโทรได้เลยค่ะ พี่ๆทีมงานทางด้านรับสายก็สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
pattama p.
pattama p.
08:41 19 Oct 23
แอดมินบริการดีมากค่ะ ให้ข้อมูลละเอียด ถามบ่อยมากแต่ก็ยินดีตอบคำถามให้ทุกครั้งเลย รอแชทไม่นานด้วย เอกสารที่ให้กรอกก็ละเอียดดีค่ะ ส่งไปครั้งเดียวก็แทบจะครบถ้วนเลย ตรงไหนที่ไม่เข้าใจ แอดมินก็อธิบายให้ ที่สำคัญราคามิตรภาพ หากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะ ^^
thansakorn sirimuang
thansakorn sirimuang
08:21 19 Oct 23
ไม่รู้จัก มาก่อน ไม่มีใครแนะนำ เหมือนเสี่ยงดวงมาใช้ แต่สุดท้ายเหมือนแจ็คพ๊อต บริการดีเยี่ยม ตอบไว้ ให้คำแนะนำดี ซัพพอร์ทดี แม้ว่าจะเสร็จสิ้นงานไปแล้ว กลับมาขอคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือ ทีมงานช่วยเสมอ ประทับใจจริงๆครับไม่มีใครแนะนำ แต่ผมขอแนะนำทุกคนที่กำลังมองหาทีมซัพพอร์ทเลยครับ
Prayoonsak Duangkhwan
Prayoonsak Duangkhwan
02:01 24 Jul 23
บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว ไว้วางได้ครับ แจ้งคืบหน้าทุกขั้นตอน ขอบคุณครับ
Nuttinee Tungtangsakul
Nuttinee Tungtangsakul
09:50 18 Jul 23
ให้บริการดีมากค่ะ แนะนำดีรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัยหาต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะ
daony รีวิวไปเถอะ
daony รีวิวไปเถอะ
09:38 14 Jul 23
บริการดี ตอบคำถามดี ให้คำแนะนำดีมากๆ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ ตัดสินใจใช้บริการเลย แต่ดูแลดีมากๆๆๆๆค่ะ ขอบคุณนะคะ
Kwang Rakchanok
Kwang Rakchanok
10:57 06 Jul 23
การตอบปัญหา ความช่วยเหลือ ให้ 5 ดาวยังไม่พอเลยค่ะ ทำงานรวดเร็วมากเลยค่ะ แนะนำจริงๆค่ะ
Suthida Prae
Suthida Prae
08:32 28 Jun 23
ทีมงานทำงานเป็นขั้นตอนและมืออาชีพมากค่ะ ทำงานรวดเร็วมาก ตอนแรกกังวลนิดหน่อยว่าจะโดนโกงมั้ย ได้รับเอกสารครบประทับใจมากๆค่ะ 🙏🏻
Supattra
Supattra
05:35 14 Jun 23
ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านมากค่ะ🙏 การจดทะเบียนบริษัทก็เลยไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน การส่งเอกสารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ ทำให้สะดวก คำแนะนำทุกขั้นตอนชัดเจน ปัญหาที่ว่ายาก ก็เลยง่าย ที่ชอบที่สุดคือมีคอร์สสำหรับบริษัทมือใหม่ รวมถึงมีสำนักงานบัญชี ถ้าจดเองคงจะยังไม่เสร็จแน่ๆค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้ง🎉🌿🌸
Hi Thailand
Hi Thailand
11:01 12 Jun 23
ทีมงานดีมากกก เราไม่ได้ใช้บริการที่นี่นะ เพราะมาเจอเพจนี้ช้าไป ไปเจออีกบริษัทนึง ถามไรก็ไม่ค่อยตอบ ถามหาใบเสร็จก็ไม่มี แต่ที่นี่พนักงานแนะนำดีมากๆเลย ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ประทับใจมาก เดี๋ยวเราจะมาเป็นลูกค้าคุณแน่ๆ ในอนาคต ขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะคะ
Nittha Nichy
Nittha Nichy
05:57 24 May 23
บริการดีตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ ดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของลค. แนะนำค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน พนง.สุภาพทุกคนเลยพร้อมและเต็มใจบริการมาก ตอบแชทไวไม่ปล่อยไว้นาน
Naer NoComment
Naer NoComment
10:46 18 May 23
ทีมงานให้บริการดีมากๆเลยค่ะ ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างละเอียด
laoongthip pedthong
laoongthip pedthong
05:37 11 May 23
น้องป๊อป service mind น่ารักมากค่ะ แนะนำข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ Thai Tax Law ที่เป็นองค์กรณ์ ที่ผลิตคนที่มีคุณภาพมาทำงาน service นะคะ น ทุกครั้งทีมีคำถาม จะได้คำแนะนำที่รวดเร็วเสมอๆ ค่ะ
Panvarin Siripoke
Panvarin Siripoke
14:32 27 Mar 23
บริการดีมากเลยค่ะ รวดเร็ว ใส่ใจ ตอบแชทตลอด พูดจาดี สุภาพ ประทับใจมากค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรีวิวดีมาก แนะนำค่ะ
kamonlak tharapanya
kamonlak tharapanya
02:35 17 Mar 23
บริการให้ข้อมูลช่วยเหลือครบถ้วน สามารถติดตามผลได้ตลอดระยะเวลา ช่วยไขข้อกระจ่างได้เยอะมาก ง่ายสำหรับมือใหม่
phimnada Dangaon
phimnada Dangaon
06:10 16 Mar 23
ทีมงานบริการดี อธิบายเข้าใจง่าย ทำงานรวดเร็วทันใจมากค่ะ
Katesanee Nilwong
Katesanee Nilwong
05:51 02 Mar 23
บริการดีมากๆคะ ให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ยุ่งยากเลย แนะนำที่นี้เลยค่ะ
Supannikar Chaiyart
Supannikar Chaiyart
11:47 13 Feb 23
ทีมงานบริการดีมากๆค่ะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร จดเสร็จก็ยังดูแลอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอด ส่งไลน์ไปตอบกลับเร็วทุกครั้งค่ะแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่นะคะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ❤️
Kitsada Teawpipat
Kitsada Teawpipat
07:15 07 Feb 23
บริการดีมากๆ ครับ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ดำเนินงานเอกสารให้เรียบร้อย ทีมงานดูแลดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
das pra
das pra
02:08 30 Jan 23
อธิบายขั้นตอนต่างๆรวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆหลังการใช้บริการได้ตลอดครับ
sirorat ketthong
sirorat ketthong
08:50 28 Jan 23
บริการดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน สอบถามได้ตลอด
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
06:07 16 Dec 22
ตามมาจากรีวิว ก่อนนี้หาหลายเจ้า ทางทีมงานดูแลดีมาก เราคนเป็นถามเยอะ สงสัยเยอะมาก ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากประทับใจค่ะ ทีมงานตอบคำถามได้ดีช่วยเหลือได้ดีมาก แนะนำบริษัทนี้เลยค่ะ ❤️❤️❤️
Kanokporn Manessang
Kanokporn Manessang
09:55 05 Dec 22
พนักงานบริการดีมากค่ะ ตอบทุกข้อสงสัย ส่งงานไว ไว้กลับมาใช้บริการอีกค่ะ
Genesis Thailand
Genesis Thailand
15:12 10 Nov 22
ใส่ใจลูกค้าและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายรวมถึงทำงานมืออาชีพ ไม่จุกจิก งานเสร็จเร็ว
Koi Patcha
Koi Patcha
11:30 28 Oct 22
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทำงานรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ
Bonnie Kawaii
Bonnie Kawaii
11:45 21 Sep 22
ขอบคุณทีมงานที่ตอบกลับอย่างว่องไว ให่ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย หวังว่าถ้ากิจการเติบโตจะกลับมาใช้บริการแบบfull device ค่ะ 🙏🏻
Nit Nit Tue Tue
Nit Nit Tue Tue
08:44 03 Aug 22
ทางทีมงานให้คำปรึกษาดีมากกก สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดี
GIGHOME
GIGHOME
02:52 26 Jul 22
Team Thai Tax Law ประสานงานทุกเรื่องให้จบครบถ้วนจริงๆประทับใจการติดต่อคุยกันได้ทุกช่วงวันและเวลาเลย
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
13:17 16 Jun 22
ทีมงานให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจในการติดตามเอกสาร ตอบกลับรวดเร็ว ตอบทุกคำถาม และให้บริการแบบมืออาชีพมากๆ ทำให้การจดทะเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี ขอแนะนำทีมงานมืออาชีพทีมนี้ครับ
vatitt duriyaunggoon
vatitt duriyaunggoon
04:03 27 May 22
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดทางของการจดทะเบียน ครับ...ทิพวาทิต...
Opor Wisetsuranun
Opor Wisetsuranun
08:48 20 Apr 22
บริการดีมากๆๆ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แนะนำคนที่กำลังจะจัดตั้งบริษัท/หจก. นิติบุคคล ไม่ผิดหวังค่ะ จดได้ตามฤกษ์ เป๊ะๆๆ 😊🥳❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍
Wanphisa Chancheepkasem
Wanphisa Chancheepkasem
09:54 07 Mar 22
บริการดีมากๆ เข้าใจกฎหมายและ ปรึกษาการทำธุรกรรมในการดำเนินกิจการ ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจองคิว เสียเวลาอื่นๆ บริษัทจัดการให้ทั้งหมดขอเอกสารก็ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยประทับใจค่ะ
sirinan aranyawongsakorn
sirinan aranyawongsakorn
17:26 24 Jan 22
บริการดี ช่วยแนะนำและตอบคำถามสำหรับผู้เริ่มต้นดีมากคะ
cdot dot
cdot dot
13:19 02 Dec 21
ให้บริการรวดเร็ว แจ้งข้อมูลได้ชัดเจนครบถ้วน ทีมงานให้คำแนะนำ และช่วยจัดการขั้นตอนที่ดูยุ่งยากวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเอกสารหลายรายการก็รับส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวกมากจริงๆค่ะ แนะนำเลย
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
07:17 26 Aug 21
บริการดีมาก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
Chanyanuch Chompoosak
Chanyanuch Chompoosak
12:14 22 Aug 21
บริษัทแนะนำ ให้คำปรึกษา ใส่ใจลูกค้า และให้บริการดีมากๆ ค่ะ เป็นกันเอง และราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาให้บริษัทช่วยเหลืองานอีกนะคะ
Warin Chongmeesuk
Warin Chongmeesuk
02:11 20 Aug 21
ติดตามงานและเอกสาร รวดเร็วดีมาก คอยตามให้ตลอด อัพเดทข้อมูลให้ตลอด โดยรวมแนะนำครับ
Wate konkuy
Wate konkuy
11:07 12 Aug 21
บริการดีมากเลยครับ ตอบคำถามเร็วมาก แนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่อยากใช้บริการแนะนำบริษัทนี้เลยครับ
Sukkon Srichoompoo
Sukkon Srichoompoo
06:37 22 Jul 21
ตอนแรกหาหลายเจ้าอยู่ว่าจะใช้เจ้าไหน เลยลองตัดสินใจทำดู และไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับบริการที่ดีมาก ตามให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทีมงานทำงานได้เร็วมาก และต้องชมเชย แอดมิน นะคะ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้า บริการดีพูดเพราะ เรามีข้อสงสัยอะไรก็ตอบได้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
See All Reviews
js_loader

การให้บริการ เข้าใจง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ต้องการลดทุน เพื่อคืนทุน ทำอย่างไร

Step 1 : ติดต่อทีมงานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และรับคำแนะนำเบื้องต้น (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แอดไลน์ทีมงานมาที่ @THAITAXLAW ได้ทันที เพื่อให้ทีมงานจัดทำใบเสนอราคา และลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำให้ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ทีมงาน

Step 2 : ชำระเงินเพื่อยืนยันการใช้บริการ และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งหลักฐานการชำระเงิน และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการทันที

Step 3 : ทีมงานส่งลิงก์ เพื่อให้ยืนยันตัวตน ผ่านระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม ยืนยันตัวตน โดยคลิกลิงก์ที่ทีมงานเตรียมให้

Step 4 : ทีมงานยื่นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทีมงานดำเนินการเรื่องเอกสาร และยื่นเรื่องกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ หน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Step 5 : รับเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดทางอีเมล และทางไปรษณีย์

ทีมงานจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้กับลูกค้าในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ เอกสารทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) โดยอาจมีเอกสารบางส่วน ถูกจัดส่งให้จากหน่วยงานราชการ

ลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ไม่ต้องกลัวโดนตรวจสอบ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

เราจัดการเอกสารราชการให้คุณครบ 100% ทั้งชุด

ลดทุนจดทะเบียน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูให้ดี ก่อนเลือกใช้บริการ

หนังสือรับรองนิติบุคคล

เอกสารสำคัญที่แสดงว่า ห้างหุ้นส่วนของคุณมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่

เอกสารแก้ไขข้อมูล กรมพัฒน์

แบบยื่นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1) และ รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) เป็นต้น

แบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หส.1)

เอกสารที่ใช้ยื่นคำขอในการจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และจดแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนในอนาคต

รายการจดทะเบียน (หส.2)

เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ เช่น รายละเอียดเฉพาะของแต่ละห้างหุ้นส่วน รายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ และ รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ทราบ

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ค่าบริการ

หลักฐานรายจ่ายในการใช้บริการ ลดทุนจดทะเบียน ของห้างหุ้นส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้

มีคำถามเพิ่มเติม ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เปลี่ยนแปลงชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด / เปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บางครั้งธุรกิจของคุณก็อาจจะมีการ Rebrand เปลี่ยนแปลงชื่อธุรกิจ หรือ มีการออกแบบโลโก้ประจำธุรกิจใหม่ เพื่อความทันสมัย หรือ ภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นขององค์กร


อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า ตราประทับ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนเสมอกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


หากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

 

• แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บางครั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณจดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจัดการ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด เพื่อความเหมาะสมกับสถาการณ์ของธุรกิจ ณ เวลา ปัจจุบัน และเพื่อเป็นหลักฐานว่า วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีการเปลี่ยนไปแล้ว คุณจะต้องจดแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยทันที


หากคุณต้องการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แก้ไขเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน ย้ายที่อยู่ เพิ่ม/ลด สาขา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อคุณต้องการย้ายที่อยู่สำนักงานจากที่ตั้งเดิม หรือ แม้แต่ มีการเพิ่ม/ลด สาขาของธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเป็นหลักฐาน และเป็นการอัพเดทฐานข้อมูลเพื่อให้แสดงในเอกสารราชการว่าคุณมีที่ตั้งของธุรกิจคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้ว


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน ย้ายที่อยู่ เพิ่ม/ลด สาขา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

 

• แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ / ข้อจำกัดอำนาจผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ถือเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เรียกกันว่า หุ้นส่วนผู้จัดการนั้น ถูกแต่งตั้งโดยมติส่วนใหญ่ในที่ประชุมของหุ้นส่วนของกิจการทุกคน


อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป อำนาจในการบริหารจัดการในธุรกิจอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด บุคคลที่มีอำนาจ หรือ แม้แต่ การกำหนดสิทธิ์ เพิ่มอำนาจ/ลดอำนาจ ในการทำธุรกรรมนิติบุคคล ของผู้มีอำนาจ ให้ตรงกับความต้องการของ มติส่วนใหญ่ในที่ประชุมของหุ้นส่วน


ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น นิติบุคคลนั้นจะต้องจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของราชการได้รับการอัพเดทให้ถูกต้องเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อจำกัดอำนาจผู้จัดการ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงจำพวกหุ้นส่วน (หุ้นส่วนจำกัด/หุ้นส่วนไม่จำกัด)

ธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของ ผู้เป็นเจ้าของ หรือ ที่เรียกว่า หุ้นส่วน เราจะต้องมีการจดแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนไปให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันที


นอกจากนี้ หากหุ้นส่วนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงจำพวกลักษณะของหุ้นส่วน ระหว่างสภาพการเป็น หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ และ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ จะต้องมีการจดแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงจำพวกหุ้นส่วน (หุ้นส่วนจำกัด/หุ้นส่วนไม่จำกัด) คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• เพิ่มทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อธุรกิจเติบโต และต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ ทางเลือกนอกเหนือไปจากการกู้ยืม ก็คือ การเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งก็คือ การเติมทุนจากหุ้นส่วนเจ้าของเดิม หรือ แม้แต่การระดมทุนจากหุ้นส่วนใหม่


การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธุรกิจนิติบุคลนั้นมีระเบียบ และขั้นตอนการในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อคุณจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จแล้วนั้น คุณสามารถออกเป็นเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อแสดงว่าว่าทุนจดทะเบียนปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ หรือ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของกิจการต่อไปได้อีกด้วย


หากคุณต้องการ เพิ่มทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• ลดทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อธุรกิจต้องการลดขนาดกิจการ หรือ มีทุนจดทะเบียนสูงเกินกว่าความต้องการ หรือ แม้แต่มีการถอนตัวของหุ้นส่วนบางคนออกไป ดังนั้นส่วนของทุนในธุรกิจจึงลดลง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ลดทุนเกิดขึ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีการจดแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย


หากคุณต้องการ ลดทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• จดทะเบียนควบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งแต่สองกิจการขึ้นไปต้องการควบรวมกิจการเป็นกิจการเดียวกัน จะต้องทำการจดทะเบียนควบรวมกิจการ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี ภาษี และผลทางนิติกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


หากคุณต้องการ จดทะเบียนควบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

สภาพทางนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งมีเจ้าของกิจการในฐานะ หุ้นส่วน ซึ่งมีลักษณะทั้งในแบบ ไม่จำกัดความริบผิดชอบ และจำกัดความรับผิดชอบ สามารถเปลี่ยนแปลงให้มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเจ้าของได้ หากทำการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดแทน และหุ้นส่วนประเภทต่างๆจะกลายเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งจำกัดความรับผิดชอบเพียงเงินทุนที่ผูกพันสัญญาว่าจะลงทุนในกิจการเท่านั้น นอกจากนี้ผู้มีอำนาจของกิจการ จะถูกเรียกว่ากรรมผู้จัดการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นก็ได้เช่นกัน


หากคุณต้องการ แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ในกรณีที่คุณมีความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้มีอำนาจ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ที่ไว้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ไม่เป็นสาระสำคัญทางนิติกรรม แต่ได้ทำการลงข้อมูลไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานระบบให้ถูกต้อง คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับนายทะเบียนเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย


Tags

ลดทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด, วิธีการลดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด, การลดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด, แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนลดทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด, รับจดลดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ลดทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, กฏหมาย ลดทุน, ลดทุนเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น, ลดทุนจดทะเบียน ภาษี, เงินลดทุน คือ, รับแก้ไข ลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท, ลดทุนจดทะเบียน ล้างขาดทุนสะสม, การลดทุนเพื่อคืนทุน


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law