fbpx

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับเปิดบริษัทจำกัด


ราคา 9,990 บาท รวมทุกอย่างแล้ว 

[ จองชื่อ บริษัท FREE รู้ผลใน 5 นาที]

# ราคานี้เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% #

แถมฟรี ตรายาง จดVAT พร้อม คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชี ภาษี และธุรกิจ สำหรับเจ้าของกิจการ

บริการของ THAI TAX LAW:

  • จองชื่อบริษัทฟรี ไม่ผูกมัด
  • คัดเอกสารให้ครบ 100% ทั้งชุด
  • คอร์สฟรี กว่า 12 ชม. เนื้อหาแน่น
  • ราคาถูก ไม่บังคับใช้บริการใดใดเพิ่ม
  • ฟรี ช่วยสรรหา สนง.บัญชี ตามความต้องการ

บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด:

  • จองชื่อแล้ว บังคับใช้บริการ
  • คิดค่าบริการคัดเอกสารเพิ่ม
  • คอร์สแถมฟรี สรุปย่อๆ ไม่กี่นาที
  • เงื่อนไขราคาถูก ต้องใช้บริการอื่นๆ
  • ไม่มีบริการ หรือ บังคับใช้บริการตัวเองเท่านั้น

แอดไลน์ แชทกับทีมงาน คลิก

คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างจดทะเบียนบริษัท | FREE ! จองชื่อบริษัท 10 เคสต่อเดือน จดทะเบียน/จัดตั้งธุรกิจ

จองชื่อบริษัททันที ฟรี !

จำนวนจำกัด รับสิทธ์ง่าย ๆ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ขั้นตอนการดำเนินการจดบริษัท

และรวมเรื่องควรรู้เมื่อคุณกำลังจะเป็นเจ้าของบริษัท

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

การจองชื่อบริษัท

การจองชื่อบริษัท ไม่ใช่การจดทะเบียน แต่เป็นกระบวนการหนึ่ง ก่อนการจดทะเบียน เพราะต้องนำชื่อที่จองไว้ไป จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดต่อไป แต่ชื่อที่จะจองและนำไปจดทะเบียนนั้นต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ด้วย


เนื่องจาก กฎหมายกำหนดว่าชื่อนิติบุคคลจะต้องไม่พ้อง หรือมีชื่อเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้ว จึงมีระเบียบกำหนดว่าก่อนยื่นจดทะเบียนจะต้องขอ จองชื่อบริษัท ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะใช้ชื่อนั้นจดทะเบียนได้


สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท

กรณีที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สถานที่เอง ก็สามารถใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทได้โดยทันที โดยคุณจะต้องมีทะเบียนบ้าน ซึ่งคุณสามารถระบุ เลขรหัสประจำบ้านได้ ซึ่งข้อควรระวังก็คือ อาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม ถึงแม้อาจจะใช้จัดตั้งบริษัทได้ แต่ไม่สามารถใช้จดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่พาณิชย์ของตัวอาคาร


กรณีที่คุณไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์สถานที่ คุณจะต้องมีเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถดูได้จากทะเบียนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคารพาณิชย์ หรือ อาคารสำนักงาน แต่หากคุณจะต้องการจดเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย คุณก็จะต้องมีสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้สถานที่ ประกอบกับ ทะเบียนบ้านอีกด้วย


โครงสร้างผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้น ทุนจดทะเบียน

คุณจะต้องกำหนดว่า ต้องการมีทุนจดทะเบียนเท่าไร โดยจะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท) ซึ่งทุนจดทะเบียนนั้น จะแสดงถึงเงินทุนของกิจการที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการตกลงกันไว้ว่าจะลงทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้ว่า จะชำระค่าหุ้นตั้งแต่แรกครบทั้ง 100% เลยก็ได้ หรือ จะชำระเพียง 25% ก่อนเท่านั้นก็ได้เช่นกัน


เมื่อกำหนดทุนจดทะเบียนได้แล้ว คุณจะต้องกำหนดว่าในจำนวนหุ้นทั้งหมด จะมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดกี่คน ใครบ้าง ถือหุ้นคนละจำนวนกี่หุ้น หรือ ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนคนละร้อยละเท่าไร ของจำนวนหุ้นทั้งหมด


อำนาจกรรมการ

บริษัทจำกัด เป็น รูปแบบธุรกิจในลักษณะนิติบุคคล ดังนั้นจึงต้องมีการแต่งตัว ตัวแทนผู้มีอำนาจ ในการจะทำธุรกรรม นิติกรรม แทนตัวของบริษัท ซึ่งผู้มีอำนาจของบริษัทก็คือ กรรมการ นั่นเอง โดยผู้ถือหุ้นจะทำการแต่งตัวกรรมการของบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดียว หรือ กลุ่มบุคคลก็ได้ โดยกรรมการของบริษัทนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้เช่นกัน


ตราประทับบริษัท

กฎหมายไม่ได้กำหนดบังคับให้ บริษัทจะต้องมีตราประทับ หรือ ตราสำคัญของบริษัท ดังนั้นการจะทำธุรกรรมต่างๆ อาจใช้เพียงแค่การลงลายมือชื่อของ กรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้เพียงอย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้ามีการกำหนดให้บริษัท มีการใช้ตราประทับบริษัท ทุกครั้งที่ทำธุรกรรม นิติกรรม เช่น การทำสัญญา หรือ ลงลายมือชื่อในเอกสารสำคัญต่างๆ กรรมการจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อม ประทับตราสำคัญของบริษัททุกครั้ง จึงจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งตราประทับบริษัทนั้น หากมีชื่อบริษัทอยู่เป็นองค์ประกอบ ก็ต้องเป็นชื่อเต็มโดยสมบูรณ์ และเป็นชื่อที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น


ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดนี้ คุณสามารถกรอกในแบบฟอร์มของทางทีมงาน Thai Tax Law ได้เลยง่ายๆ เช่นกัน

ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลงทะเบียนระบบ e-Registration ให้ผู้ถือหุ้น และกรรมการ

การยื่นคำขอจดทะเบียน สามารถยื่นแบบกระดาษที่พื้นที่สำนักงานของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ และหากมีข้อผิดพลาด หรือ เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องก็อาจจะต้องกลับไปยื่นใหม่อีกครั้ง

ทีมงาน THAI TAX LAW ได้ใช้วิธีการจดทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้สามารถยื่นเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอกนิกส์ได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกคนจะได้ USER PASSWORD สำหรับการเข้าดูข้อมูล หรือ ยื่นเรื่องเอกสารต่างๆ ในอนาคตของบริษัทในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยเลยทันที นอกจากนี้ยังสามารถขอคัดเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัทในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย ซึ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ

ลูกค้าเพียงใช้มือถือ Smartphone ในการยืนยันตัวตนผ่าน VDO เท่านั้น

ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ กรมสรรพากร - ( ไม่ทำแต่แรกก็ได้ )

ยื่นแบบ ภ.พ.01 และ ภ.พ. 01.1

เมื่อผู้ประกอบการที่ขายสินค้า หรือ ให้บริการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือ ยังมีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างได้ แต่ถ้าต้องการ ก็สามารถขอยื่นเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน โดยการยื่นแบบ ภ.พ.01 และ ภ.พ. 01.1 ซึ่งสามารถยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th หรือ ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ

หากคุณจด VAT แล้วคุณก็มีหน้าที่จะต้องทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ให้ทุกเดือน ส่งสรรพากร

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง กับ สำนักงานประกันสังคม (SSO)

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)

กรณีที่คุณมีลูกจ้าง หรือ พนักงานประจำคนแรกของกิจการแล้ว คุณจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนลูกจ้างพร้อมการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีลูกจ้างเริ่มทำงาน โดยลูกจ้างจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี โดยในการจ่ายเงินเดือน หรือ ค่าจ้างในแต่ละเดือน คุณจะต้องหัก เงินประกันสังคม พร้อม สมทบยอดเพื่อส่งเข้ากองทุนประกันสังคมอีกด้วย เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หากลูกจ้างมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น หรือ เป็นญาติครอบครัว ก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้าง

มีคำถามเพิ่มเติม ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

ข้อมูล REVIEW จริงจาก Google My BuSINESS 

Somsawat Malathong
Somsawat Malathong
02:55 17 Apr 24
Peerapol Kongkaew
Peerapol Kongkaew
04:01 03 Apr 24
บริการดี รวดเร้ว ทันใจครับ
Kritsana Jaiwongsa
Kritsana Jaiwongsa
08:06 14 Mar 24
บริการดีมากครับ ใส่ใจดูแลให้คำแนะนำลูกค้าทุกขั้นตอน เราไม่มีประสบการณ์หรือข้อมูลตรงนี้เลย แต่ทีมงานดูแลให้บริการดีเยี่ยมเลยครับ
Bestlocal Expiriences
Bestlocal Expiriences
09:53 13 Mar 24
พวกเขาทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ขอบคุณ
Chaiwat Saeeaw
Chaiwat Saeeaw
04:38 08 Mar 24
บริการ​ ดี​ ตอบเร็ว​ ครับ
khoomsup hombood
khoomsup hombood
07:32 07 Mar 24
บริการดี อัพเดทให้ตลอด
Adul Buranathaworl
Adul Buranathaworl
06:51 05 Mar 24
บริกาดีมากๆเข้าใจง่าย
poosicha methauaorach
poosicha methauaorach
09:51 28 Feb 24
ประสานดี เป็นขั้นตอนแบบมืออาชีพ และให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วทันใจ และงานจดทะเบียนคุยกันเมื่อเอกสารครบถ้วน จดเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น หากมีงานอีกรับรองไม่พลาดที่ใช้บริการของที่นี่แน่นอนค่ะให้คำแนะนำต่างๆได้ดี รวดเร็วมาก ลูกค้าประทับใจมากค่ะ
คีวิน จําวัน
คีวิน จําวัน
11:59 22 Feb 24
บริการดีมากครับ
Jittiya Dearden
Jittiya Dearden
08:12 21 Feb 24
มีความยินดีที่ได้ติดต่อกับพนักงานที่กฎหมายภาษีไทยเพื่อจดทะเบียนบริษัทใหม่ของเรา พวกเขาเป็นมืออาชีพมาก มีความรู้ และมีประสิทธิภาพ! เรามีบริษัทใหม่จดทะเบียนภายในไม่กี่วัน! ขอแนะนำกฎหมายภาษีไทย!
Arnon Yenjai
Arnon Yenjai
03:38 16 Feb 24
บริการดี ทุกขั้นตอน ติดตามประสานงาน ดีเยี่ยม ขอบคุณ สำหรับการ บริการครับประทับใจมากๆครับ
salisa leerakul
salisa leerakul
03:27 16 Feb 24
ให้ความใส่ใจกับลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ดี ปรึกษาได้ตลอด
Supasant Gunchadee
Supasant Gunchadee
08:24 14 Feb 24
ใช้บริการครั้งแรกติดใจในบริการให้ข้อแนะนำเข้าใจง่ายมืออาชีพจริงๆเราไม่มีความรู้ขั้นตอนวิธีการจัดตั้งบริษัททางทีมงานดำเนินการ7วันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณอีกครั้ง ยังคงเรียกใช้บริการอื่นๆต่อไป
JN LOVE PETS FAMILY
JN LOVE PETS FAMILY
16:35 26 Jan 24
บริการดี รวดเร็วทันใจ ติดต่อสอบถามได้ตลอด มีพี่ๆแอดมินคอยให้คำปรึกษา หรือสายด่วนโทรได้เลยค่ะ พี่ๆทีมงานทางด้านรับสายก็สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
pattama p.
pattama p.
08:41 19 Oct 23
แอดมินบริการดีมากค่ะ ให้ข้อมูลละเอียด ถามบ่อยมากแต่ก็ยินดีตอบคำถามให้ทุกครั้งเลย รอแชทไม่นานด้วย เอกสารที่ให้กรอกก็ละเอียดดีค่ะ ส่งไปครั้งเดียวก็แทบจะครบถ้วนเลย ตรงไหนที่ไม่เข้าใจ แอดมินก็อธิบายให้ ที่สำคัญราคามิตรภาพ หากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะ ^^
thansakorn sirimuang
thansakorn sirimuang
08:21 19 Oct 23
ไม่รู้จัก มาก่อน ไม่มีใครแนะนำ เหมือนเสี่ยงดวงมาใช้ แต่สุดท้ายเหมือนแจ็คพ๊อต บริการดีเยี่ยม ตอบไว้ ให้คำแนะนำดี ซัพพอร์ทดี แม้ว่าจะเสร็จสิ้นงานไปแล้ว กลับมาขอคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือ ทีมงานช่วยเสมอ ประทับใจจริงๆครับไม่มีใครแนะนำ แต่ผมขอแนะนำทุกคนที่กำลังมองหาทีมซัพพอร์ทเลยครับ
Prayoonsak Duangkhwan
Prayoonsak Duangkhwan
02:01 24 Jul 23
บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว ไว้วางได้ครับ แจ้งคืบหน้าทุกขั้นตอน ขอบคุณครับ
Nuttinee Tungtangsakul
Nuttinee Tungtangsakul
09:50 18 Jul 23
ให้บริการดีมากค่ะ แนะนำดีรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัยหาต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะ
daony รีวิวไปเถอะ
daony รีวิวไปเถอะ
09:38 14 Jul 23
บริการดี ตอบคำถามดี ให้คำแนะนำดีมากๆ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ ตัดสินใจใช้บริการเลย แต่ดูแลดีมากๆๆๆๆค่ะ ขอบคุณนะคะ
Kwang Rakchanok
Kwang Rakchanok
10:57 06 Jul 23
การตอบปัญหา ความช่วยเหลือ ให้ 5 ดาวยังไม่พอเลยค่ะ ทำงานรวดเร็วมากเลยค่ะ แนะนำจริงๆค่ะ
Suthida Prae
Suthida Prae
08:32 28 Jun 23
ทีมงานทำงานเป็นขั้นตอนและมืออาชีพมากค่ะ ทำงานรวดเร็วมาก ตอนแรกกังวลนิดหน่อยว่าจะโดนโกงมั้ย ได้รับเอกสารครบประทับใจมากๆค่ะ 🙏🏻
Supattra
Supattra
05:35 14 Jun 23
ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านมากค่ะ🙏 การจดทะเบียนบริษัทก็เลยไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน การส่งเอกสารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ ทำให้สะดวก คำแนะนำทุกขั้นตอนชัดเจน ปัญหาที่ว่ายาก ก็เลยง่าย ที่ชอบที่สุดคือมีคอร์สสำหรับบริษัทมือใหม่ รวมถึงมีสำนักงานบัญชี ถ้าจดเองคงจะยังไม่เสร็จแน่ๆค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้ง🎉🌿🌸
Hi Thailand
Hi Thailand
11:01 12 Jun 23
ทีมงานดีมากกก เราไม่ได้ใช้บริการที่นี่นะ เพราะมาเจอเพจนี้ช้าไป ไปเจออีกบริษัทนึง ถามไรก็ไม่ค่อยตอบ ถามหาใบเสร็จก็ไม่มี แต่ที่นี่พนักงานแนะนำดีมากๆเลย ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ประทับใจมาก เดี๋ยวเราจะมาเป็นลูกค้าคุณแน่ๆ ในอนาคต ขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะคะ
Nittha Nichy
Nittha Nichy
05:57 24 May 23
บริการดีตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ ดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของลค. แนะนำค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน พนง.สุภาพทุกคนเลยพร้อมและเต็มใจบริการมาก ตอบแชทไวไม่ปล่อยไว้นาน
Naer NoComment
Naer NoComment
10:46 18 May 23
ทีมงานให้บริการดีมากๆเลยค่ะ ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างละเอียด
laoongthip pedthong
laoongthip pedthong
05:37 11 May 23
น้องป๊อป service mind น่ารักมากค่ะ แนะนำข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ Thai Tax Law ที่เป็นองค์กรณ์ ที่ผลิตคนที่มีคุณภาพมาทำงาน service นะคะ น ทุกครั้งทีมีคำถาม จะได้คำแนะนำที่รวดเร็วเสมอๆ ค่ะ
Panvarin Siripoke
Panvarin Siripoke
14:32 27 Mar 23
บริการดีมากเลยค่ะ รวดเร็ว ใส่ใจ ตอบแชทตลอด พูดจาดี สุภาพ ประทับใจมากค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรีวิวดีมาก แนะนำค่ะ
kamonlak tharapanya
kamonlak tharapanya
02:35 17 Mar 23
บริการให้ข้อมูลช่วยเหลือครบถ้วน สามารถติดตามผลได้ตลอดระยะเวลา ช่วยไขข้อกระจ่างได้เยอะมาก ง่ายสำหรับมือใหม่
phimnada Dangaon
phimnada Dangaon
06:10 16 Mar 23
ทีมงานบริการดี อธิบายเข้าใจง่าย ทำงานรวดเร็วทันใจมากค่ะ
Katesanee Nilwong
Katesanee Nilwong
05:51 02 Mar 23
บริการดีมากๆคะ ให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ยุ่งยากเลย แนะนำที่นี้เลยค่ะ
Supannikar Chaiyart
Supannikar Chaiyart
11:47 13 Feb 23
ทีมงานบริการดีมากๆค่ะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร จดเสร็จก็ยังดูแลอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอด ส่งไลน์ไปตอบกลับเร็วทุกครั้งค่ะแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่นะคะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ❤️
Kitsada Teawpipat
Kitsada Teawpipat
07:15 07 Feb 23
บริการดีมากๆ ครับ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ดำเนินงานเอกสารให้เรียบร้อย ทีมงานดูแลดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
das pra
das pra
02:08 30 Jan 23
อธิบายขั้นตอนต่างๆรวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆหลังการใช้บริการได้ตลอดครับ
sirorat ketthong
sirorat ketthong
08:50 28 Jan 23
บริการดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน สอบถามได้ตลอด
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
06:07 16 Dec 22
ตามมาจากรีวิว ก่อนนี้หาหลายเจ้า ทางทีมงานดูแลดีมาก เราคนเป็นถามเยอะ สงสัยเยอะมาก ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากประทับใจค่ะ ทีมงานตอบคำถามได้ดีช่วยเหลือได้ดีมาก แนะนำบริษัทนี้เลยค่ะ ❤️❤️❤️
Kanokporn Manessang
Kanokporn Manessang
09:55 05 Dec 22
พนักงานบริการดีมากค่ะ ตอบทุกข้อสงสัย ส่งงานไว ไว้กลับมาใช้บริการอีกค่ะ
Genesis Thailand
Genesis Thailand
15:12 10 Nov 22
ใส่ใจลูกค้าและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายรวมถึงทำงานมืออาชีพ ไม่จุกจิก งานเสร็จเร็ว
Koi Patcha
Koi Patcha
11:30 28 Oct 22
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทำงานรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ
Bonnie Kawaii
Bonnie Kawaii
11:45 21 Sep 22
ขอบคุณทีมงานที่ตอบกลับอย่างว่องไว ให่ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย หวังว่าถ้ากิจการเติบโตจะกลับมาใช้บริการแบบfull device ค่ะ 🙏🏻
Nit Nit Tue Tue
Nit Nit Tue Tue
08:44 03 Aug 22
ทางทีมงานให้คำปรึกษาดีมากกก สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดี
GIGHOME
GIGHOME
02:52 26 Jul 22
Team Thai Tax Law ประสานงานทุกเรื่องให้จบครบถ้วนจริงๆประทับใจการติดต่อคุยกันได้ทุกช่วงวันและเวลาเลย
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
13:17 16 Jun 22
ทีมงานให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจในการติดตามเอกสาร ตอบกลับรวดเร็ว ตอบทุกคำถาม และให้บริการแบบมืออาชีพมากๆ ทำให้การจดทะเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี ขอแนะนำทีมงานมืออาชีพทีมนี้ครับ
vatitt duriyaunggoon
vatitt duriyaunggoon
04:03 27 May 22
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดทางของการจดทะเบียน ครับ...ทิพวาทิต...
Opor Wisetsuranun
Opor Wisetsuranun
08:48 20 Apr 22
บริการดีมากๆๆ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แนะนำคนที่กำลังจะจัดตั้งบริษัท/หจก. นิติบุคคล ไม่ผิดหวังค่ะ จดได้ตามฤกษ์ เป๊ะๆๆ 😊🥳❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍
Wanphisa Chancheepkasem
Wanphisa Chancheepkasem
09:54 07 Mar 22
บริการดีมากๆ เข้าใจกฎหมายและ ปรึกษาการทำธุรกรรมในการดำเนินกิจการ ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจองคิว เสียเวลาอื่นๆ บริษัทจัดการให้ทั้งหมดขอเอกสารก็ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยประทับใจค่ะ
sirinan aranyawongsakorn
sirinan aranyawongsakorn
17:26 24 Jan 22
บริการดี ช่วยแนะนำและตอบคำถามสำหรับผู้เริ่มต้นดีมากคะ
cdot dot
cdot dot
13:19 02 Dec 21
ให้บริการรวดเร็ว แจ้งข้อมูลได้ชัดเจนครบถ้วน ทีมงานให้คำแนะนำ และช่วยจัดการขั้นตอนที่ดูยุ่งยากวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเอกสารหลายรายการก็รับส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวกมากจริงๆค่ะ แนะนำเลย
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
07:17 26 Aug 21
บริการดีมาก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
Chanyanuch Chompoosak
Chanyanuch Chompoosak
12:14 22 Aug 21
บริษัทแนะนำ ให้คำปรึกษา ใส่ใจลูกค้า และให้บริการดีมากๆ ค่ะ เป็นกันเอง และราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาให้บริษัทช่วยเหลืองานอีกนะคะ
Warin Chongmeesuk
Warin Chongmeesuk
02:11 20 Aug 21
ติดตามงานและเอกสาร รวดเร็วดีมาก คอยตามให้ตลอด อัพเดทข้อมูลให้ตลอด โดยรวมแนะนำครับ
Wate konkuy
Wate konkuy
11:07 12 Aug 21
บริการดีมากเลยครับ ตอบคำถามเร็วมาก แนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่อยากใช้บริการแนะนำบริษัทนี้เลยครับ
Sukkon Srichoompoo
Sukkon Srichoompoo
06:37 22 Jul 21
ตอนแรกหาหลายเจ้าอยู่ว่าจะใช้เจ้าไหน เลยลองตัดสินใจทำดู และไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับบริการที่ดีมาก ตามให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทีมงานทำงานได้เร็วมาก และต้องชมเชย แอดมิน นะคะ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้า บริการดีพูดเพราะ เรามีข้อสงสัยอะไรก็ตอบได้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
See All Reviews
js_loader

แอดไลน์ แชทกับทีมงาน คลิก

คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

การให้บริการ เข้าใจง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ต้องการ จดทะเบียนบริษัทจำกัด ทำอย่างไร

Step 1 : ติดต่อทีมงานเพื่อทำการจองชื่อบริษัท (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) รู้ผลทันที เก็บชื่อได้ 30 วัน

แอดไลน์ทีมงานมาที่ @THAITAXLAW พร้อมแจ้งชื่อที่ต้องการได้ทันที 

Step 2 : ชำระเงินเพื่อยืนยันการใช้บริการ และเตรียมเอกสารให้กับทีมงาน

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้เพื่อ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของบริษัท

Step 3 : ทีมงานส่งลิงก์ เพื่อให้ยืนยันตัวตน ผ่านระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ผู้ถือหุ้นทุกคนยืนยันตัวตน โดยคลิกลิงก์ที่ทีมงานเตรียมให้

Step 4 : ทีมงานยื่นเรื่องขอจดทะเบียน เปิดบริษัท ภายใน 1 วันทำการ

ทีมงานยื่นเรื่องเข้าในระบบภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นกับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Step 5 : รับเอกสารการ จดทะเบียนบจก ทั้งหมดทางอีเมล และทางไปรษณีย์

เอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสือรับรองบริษัทจะได้รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ครบชุด และใบทะเบียนพาณิชย์ (พค. 0401) ทาง DBD จะส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์

ต้องการใช้บริการทันที ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

เราคัดเอกสารราชการให้คุณครบ 100% ทั้งชุด

จดทะเบียนธุรกิจ ทั้งที อย่าลืมเช็กให้ดี ก่อนเลือกใช้บริการ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

เอกสารที่รับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล มักจะใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ปกติมักใช้ได้เมื่ออายุไม่เกิน 6 เดือน มิฉะนั้นจะต้องทำการคัดหนังสือรับรองฉบับใหม่อีกครั้ง

ใบทะเบียนพาณิชย์ (พค. 0401)

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นหลักฐานในการแสดงฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะได้รับ 1 ฉบับจาก DBD เท่านั้น ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในอนาคต 

แบบคำขอจดทะเบียนบริษัท (บอจ.1)

เอกสารที่ใช้ยื่น คำขอในการจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ จดจัดตั้งบริษัท และจดแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทในอนาคต

หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

เอกสารที่ผู้เริ่มก่อการของบริษัท ได้จัดทำขึ้น และได้ลงลายมือชื่อร่วมกัน ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)

เอกสารที่แสดงให้เห็นถึง รายละเอียดทุนของบริษัทว่า ทุนจดทะเบียนเท่าไร มูลค่าหุ้น และการเรียกชำระทุนครั้งแรกของบริษัท

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

เอกสารที่แสดงว่า มีใครเป็นผู้ถือหุ้นอยู่บ้าง ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในอนาคต จะต้องปรับปรุงทุกปี เป็นอย่างน้อย เมื่อถึงเวลาส่งการเงิน

ใบสำคัญชำระเงินลงทุนค่าหุ้น

เอกสารที่แสดงว่า บริษัทได้รับเงินชำระค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นตกลง ที่จะลงทุนในนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อผู้ก่อการ และผู้เข้าซื้อหุ้น

เอกสารแสดงรายชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท โดยกฎหมายต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 บุคคล ซึ่งอาจมีจำนวนเท่ากับ หรือ น้อยกว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล

เอกสารที่แสดงว่า ได้มีการจองชื่อบริษัทนิติบุคคลสำเร็จ โดยมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าว ในการจัดตั้งบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

เอกสารที่แสดงถึง วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท โดยปกติแล้ว บริษัทจะสามารถประกอบกิจการ ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์เท่านั้น

รายการการประกอบธุรกิจ (สสช.1)

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท โดยปกติแล้วจะระบุ หมวดหมู่ของธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการเป็นหลัก ไม่เกิน 2 ประเภท

รายชื่อกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)

เอกสารแสดงรายชื่อ ผู้ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งอาจเป็น ผู้ถือหุ้นเอง หรือ บุคคลภายนอกก็ได้

คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารยืนยัน ว่าได้มีการประชุมเพื่อ จดทะเบียนธุรกิจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และตามระเบียบ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง โดยถูกต้องครบถ้วน

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

หลักฐานการประชุมของผู้ถือหุ้น และข้อสรุปในการประชุมจัดตั้งบริษัท และการดำเนินการ ข้อบังคับ และการจัดตั้งกรรมการของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท (ถ้ามีกำหนด)

ข้อบังคับบริษัท หรือ ข้อบังคับของบริษัทเป็นกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือระเบียบภายในของนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสำคัญๆ ของบริษัท ซึ่งตกลงกันโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

คำถามที่พบบ่อย

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีคนเดียวได้หรือไม่?

ปัจจุบัน [ปี พ.ศ.2565] ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 2 คนโดยต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำในการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด

มีเงื่อนไขอายุขั้นต่ำของการเป็นผู้ก่อการจัดตั้งบริษัท และกรรมการ หรือไม่

ผู้ก่อการจัดตั้งบริษัทจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และกรรมการบริษัทควรจะบรรลุนิติภาวะแล้วโดยมีอายุ 20 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัทถูกจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องของอายุผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

ทุนจดทะเบียนส่งผลต่อค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ ?

ไม่ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมราชการในการจดทะเบียนบริษัทใดใด แต่ว่าหากทุนจดทะเบียนบริษัทเกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กรรมการจะต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อส่วนตัว และขอให้ธนาคารออก หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร โดยแจ้งว่าเพื่อเป็นทุนในการเปิดบริษัทใด และนำหนังสือรับรองเงินฝากธนาคารฉบับนั้นเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนบริษัทด้วย

กรรมการบริษัทต้องมีกี่คน และผู้ถือหุ้นต้องเป็นกรรมการหรือไม่?

กรรมการบริษัทต้องมีอย่างน้อย 1 คน ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร และตัวแทนของบริษัทในการทำนิติกรรมใดใด ในขณะที่ผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเพียงเจ้าของเท่านั้นสามารถแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยปกติแล้วการเริ่มต้นบริษัทใหม่ผู้ถือหุ้นมักจะแต่งตั้งตัวเองเป็นกรรมการเองเพื่อง่ายต่อการทำนิติกรรมเท่านั้น ไม่มีข้อบังคับใดใดให้ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท กรณีมีชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทได้กี่เปอร์เซ็น?

การจดทะเบียนบริษัทแบบมีต่างชาติ ถือหุ้น มี 2 กรณีด้วยกัน

จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นไม่เกิน 49% (เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฏหมายกำหนด)
จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้น 100% หรือเกิน 50% (ถือว่าเป็นบริษัทต่างด้าว ต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าวเพิ่มเติม)

กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือ
กรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจในการทำการแทนบริษัทจำกัด (กรรมการบริษัท)

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนสอดคล้องกับเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
2. เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
3. สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นบริษัทได้หรือไม่?

ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลประเภทอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้ก่อการที่เป็นบุคคลอย่างน้อย 3 คน

การจดทะเบียนบริษัทจะต้องใช้ตราประทับในการจดทะเบียนหรือไม่?

ไม่จำเป็น แต่ในกรณีถ้าตราประทับมีชื่อบริษัทปรากฎอยู่ด้วยแล้วนั้น จะต้องเป็นชื่อเต็มของบริษัทที่จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้ โดยต้องมีคำขึ้นต้น และคำต่อท้ายโดยในกรณีชื่อภาษาไทย ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า “บริษัท” และต่อท้ายด้วย คำว่า “จำกัด” ในกรณีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ต้องลงท้ายด้วยคำว่า “Company Limited หรือ Co., Ltd.”

ทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทเริ่มต้นขั้นต่ำกี่บาท

ถ้าตามกฎหมายบังคับนั้น มีการกำหนดมูลค่าหุ้นให้ไม่น้อยกว่ากว่าหุ้นละ 5 บาท และต้องมีผู้ก่อการ/ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ฉะนั้นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดของบริษัท คือ 15 บาท อย่างไรก็ตามทุนจดทะเบียน คือ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัทซึ่งสามารถเรียกชำระค่าหุ้นได้ ดังนั้นจึงควรกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำโดยคำนึงถึง เงินทุนหมุนเวียนกิจการที่เพียงพอตอนเริ่มกิจการ ความหน้าเชื่อถือของบริษัท และความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย

ทุนจดทะเบียนที่ต้องชำระขั้นต่ำกี่บาท?

ต้องชำระทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เช่น ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จะต้องชำระขั้นต่ำ 250,000 บาท

เมื่อจัดตั้งบริษัท ผู้ก่อการ/ผู้ถือหุ้นต้องชำระทุนขั้นต่ำเป็นจำนวนเท่าไหร่?

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องชำระทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

จดบริษัทแล้วจำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยทันทีเมื่อจดบริษัท อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเมื่อกิจการใดมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทในปีใดใด ผู้ประกอบการจะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทันที ซึ่งหากละเลยผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่สรรพากร จนกว่าจะมีการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อได้ทำการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะต้องทำรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ (VAT) ส่งให้ทางสรรพากรทุกเดือนอีกด้วย

ไม่มีบ้าน สามารถใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งบริษัทได้หรือไม่?

ห้องพักอาศัยในคอนโดสามารถใช้สถานที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทได้ เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องการหมายเลขทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนบริษัท แต่ว่าหากต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วจะไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นเป็นพื้นที่พาณิชย์ของอาคารคอนโดมิเนียมนั้นๆ [ปกติมักจะอยู่ที่ชั้น 1 บริเวณร้านค้าทั่วไป] ดังนั้นถ้าจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว และผู้ประกอบการต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง จำเป็นต้องหาที่ตั้งบริษัทเป็นสถานที่ใหม่ และทำการไปดำเนินการจดเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรได้

บริษัทต้อง จดทะเบียนเป็นนายจ้าง และขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ที่สำนักงานประกันสังคมเมื่อไร?

หากยังไม่มีลูกจ้าง ก็ยังไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมใดใดทั้งสิ้น แต่ว่าเมื่อมีลูกจ้างคนแรกจึงไปดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างรายแรก

นอกจากนี้หากผู้ที่รับเงินเดือนบริษัที่จัดตั้งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นก็ ไม่จำเป็น ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยกตัวอย่างเช่น กรรมการ/พนักงานเป็น สามีภรรยา พี่น้อง และคนในครอบครัวของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากยังคงต้องการที่จะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมในฐานะลูกจ้างก็สามารถเลือกที่จะทำได้เช่นกัน

มีคำถามเพิ่มเติม ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างจดทะเบียนบริษัท | FREE ! จองชื่อบริษัท 10 เคสต่อเดือน จดทะเบียน/จัดตั้งธุรกิจ

จดหมายจากทีมงาน THAI TAX LAW

เรื่อง การจดทะเบียนบริษัท

เรียน ลูกค้าผู้น่ารัก ... ว่าที่เจ้าของบริษัท


          คุณกำลังมองหา ผู้ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท ที่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาประหยัดสุดคุ้มค่า ใช่ไหม ? ไม่หรอก จริง ๆ คุณน่าจะต้องการมากกว่านั้น


        จะดีกว่าไหม ถ้าคุณจะได้ผู้ช่วยที่สามารถให้คำแนะนำในการเริ่มต้นบริษัทของคุณอย่างมืออาชีพ มีแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อให้คุณศึกษา และเตรียมตัวพร้อมกับการเป็นเจ้าของบริษัทได้อย่างสบายใจ


        นอกจากนี้เรายังมีส่วนลดบริการต่างๆ จากพาร์ทเนอร์ของเรา ให้กับคุณเพื่อให้การธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านไอที จัดทำเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ งานออกแบบ จัดทำวิดีโอ Motion Graphic และ บริการอื่นๆ อีกมากมาย


        อย่ารอช้า ทักหาทีมงานตอนนี้เลย เพียงกดปุ่มด้านล่างนี้เพื่อ ADD LINE และคุยกับเราทันที ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำ และช่วยเหลือคุณแล้ว


ด้วยความจริงใจ                                 

               ทีมงาน Thai Tax Law                            

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

สนใจบริการอื่นเพิ่มเติม?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

บริการที่เกี่ยวข้อง

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนหจก | FREE ! จองชื่อห้างหุ้นส่วน 10 เคสต่อเดือน
รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างจดทะเบียนบริษัท | FREE ! จองชื่อบริษัท 10 เคสต่อเดือน

Tags

รับเปิดบริษัท, รับจ้างเปิดบริษัท, จดทะเบียนบริษัทจำกัด, การจัดตั้งบริษัท, จดตั้งบริษัท, การจดบริษัท, การจดทะเบียนบริษัท, ทุนจดทะเบียนบริษัท, ขั้นตอนการจดบริษัท, ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท, ทุนจดทะเบียน, การเปิดบริษัท, รับจดบริษัท, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท, รับจ้างจดทะเบียนบริษัท, จดบริษัทกี่คน, จดบริษัทราคา, จดทะเบียนบริษัทกี่คน, จดทะเบียนบริษัทราคา, ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทออนไลน์, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จดจัดตั้งบริษัท, เปิดบริษัทคนเดียว, จดบริษัท, เปิดบริษัท


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law