fbpx

รับจดเครื่องหมายการค้า จด Trademark
จดทะเบียนโลโก้ จดลิขสิทธิ์โลโก้ จดแบรนด์สินค้า

ค่าบริการ 5,990 บาท รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง !

# PROMOTION สำหรับ PACKAGE FAST TRACK เท่านั้น #

ไม่แน่ใจจดได้ไหม ซ้ำคนอื่นหรือไม่ ตรวจสอบ "เบื้องต้น" FREE

บริการของ THAI TAX LAW:

  • ให้คำปรึกษาในจดเครื่องหมายการค้า  ฟรี !
  • ตรวจความเหมือนคล้ายอย่างละเอียดก่อนยื่นจด
  • ฟรี คลาสออนไลน์ "การปกป้องแบรนด์"
  • ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจดทะเบียน และการออกแบบ
  • มีความเสี่ยง จะให้คำแนะนำเรื่องการแก้ไขก่อนยื่นจด

บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด:

  • มีค่าบริการในการตรวจสอบเครื่องหมายเพิ่ม
  • อาจมีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ไม่ละเอียด
  • อาจใช้เวลานานในการยื่นคำขอ
  • อาจไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ช่วยให้คำปรึกษาดูแล
  • อาจยื่นจดทะเบียนให้ ทั้งๆที่โอกาสในการจดผ่านน้อย
รับจดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียน Trademark กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตรวจสอบเบื้องต้น เครื่องหมายการค้า โลโก้ของคุณ 

FREE ! เพียง 10 นาทีก็รู้ผล

 แอดไลน์ : @THAITAXLAW2 

ตัวอย่างลูกค้า
เครื่องหมายการการค้าที่จดผ่านแล้ว

ได้รับสถานะ ® คือ “Registered” แปลว่าจดผ่านแล้วได้รับการคุ้มครองแล้ว

5 ขั้นตอนการให้บริการจดทะเบียน Trademark

ต้องการจดเครื่องหมายการค้า ทำอย่างไร

Step 1 : ประเมินราคา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ( FREE )

แอดไลน์มาที่ @THAITAXLAW
1. แจ้งรายการสินค้า หรือ บริการ ที่ต้องการให้จดกับเครื่องหมาย (Logo)

2. ทีมงาน ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ทางลูกค้ารับทราบ (เผื่อกรณีมีการปรับเพิ่มลด)

Step 2 : ตรวจความเหมือนคล้ายเบื้องต้น ( FREE ) รู้ผลภายใน 10 นาที

1. ยืนยัน จำพวก และประเภท สินค้า/บริการ ที่ต้องการตรวจสอบ
2. ส่งภาพเครื่องหมาย (Logo) ที่จะให้ตรวจค้น เป็น ไฟล์นามสกุล JPG หรือ PDF
3. แจ้งรายการสินค้า หรือ บริการ ที่ต้องการให้จดกับเครื่องหมาย (Logo)

4. ทีมงานจะทำการ ตรวจสอบ"เบื้องต้น" (FREE) คือ หาว่า ข้อมูลซ้ำกับคนอื่นหรือไม่


== ตรวจสอบ"เบื้องต้น" การสะกดชื่อ (ถ้ามี) เช่น ชื่อแบรนด์ "สู้สู้" หรือ "SUSU" ว่าซ้ำคนอื่นไหมตามตัวอักษร
# แต่เมื่อชำระค่าบริการจริง จะมีการ ตรวจสอบ"แบบละเอียด" คือ ต้องตรวจสอบ ซู่ซู่/CUCU/XUXU/ZUZU ด้วย


== ตรวจสอบ"เบื้องต้น" ภาพสัญลักษณ์ของแบรนด์ (ถ้ามี) ว่าซ้ำใครหรือไม่ด้วยระบบ IMAGE SEARCH
# แต่เมื่อชำระค่าบริการจริง จะมีการ ตรวจสอบ"แบบละเอียด" คือ ประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เนื่องจากความเป็นจริงแล้ว รูปกุญแจ หันซ้ายขวา ไม่เหมือนกัน ระบบอาจมองว่าไม่ซ้ำกับใคร แต่ในความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จะตัดสินใจเหมือนคล้ายคนอื่นอยู่ดี ไม่สามารถจดได้


== ตรวจสอบ"เบื้องต้น" ภายในจำพวก และประเภทที่ลูกค้าจะทำการจด
# แต่เมื่อชำระค่าบริการจริง จะมีการ ตรวจสอบ"แบบละเอียด" คือ ต้องตรวจสอบ ประเภทสินค้า/บริการ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย เพราะถึงแม้ทางเทคนิคแล้ว การคุ้มครองจะมีผลเฉพาะกับสินค้า/บริการที่จด แต่เจ้าหน้าที่ก็จะไม่รับจดทะเบียนสำหรับ สินค้า/บริการ ที่คล้ายคลึงกัน เช่นกัน

Step 3 : ชำระเงินพร้อมส่งสลิปเพื่อยืนยันการใช้บริการ และเตรียมเอกสารให้กับทีมงาน

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK)

• สำหรับบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของผู้ที่ต้องการถือสิทธิ
2. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร , เบอร์โทร และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
3. หนังสือมอบอำนาจ ( ทีมงานจัดเตรียมให้ )

• สำหรับนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร , เบอร์โทร และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
3. หนังสือมอบอำนาจ ( ทีมงานจัดเตรียมให้ )

Step 4 : แจ้งผล การตรวจสอบเหมือนคล้าย "อย่างละเอียด" และคำแนะนำแก้ไข (ถ้ามี)

ทีมงานจะทำการตรวจสอบความเหมือนคล้าย "อย่างละเอียด" ซึ่งหากพบปัจจัยเสี่ยงใดใดที่มีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดการจดทะเบียนไม่ผ่าน เสียเงินยื่นคำขอไปฟรีๆ หรือ อาจทำให้ระยะเวลาการพิจารณายืดยาวนานขึ้น ทีมงานจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที และแนวทางแก้ไข หรือ ป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพื่อประโชน์สูงสุดกับทางลูกค้าเอง

Step 5 : ทีมงานยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใน 1 วัน หลังเอกสารครบถ้วน

หลังยื่นจดทะเบียน ทีมงานส่งเอกสารคำขออิเล็กทรอนิกส์ ก.01 ให้ลูกค้าทางอีเมล์ พร้อมติดตามสถานะให้ตลอด
ทั้งนี้ความเร็วในการอนุมัติจดทะเบียนขึ้นกับลำดับคิวในระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Step 6 : ลูกค้ารอรับการแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นของราชการทางไปรษณีย์

คำสั่งนายทะเบียนที่จะให้ความคุ้มครอง สั่งแก้ไข หรือ ปฏิเสธจะถูกส่งมาทางไปรษณีย์ที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้
ซึ่งเมื่อได้รับแล้ว จะได้ส่งรหัสที่อยู่ภายในจดหมายให้ทีมงานใช้ในการยืนยันกับทางราชการต่อไป

************

ผลพิจารณาเบื้องต้น (อนุมัติ) > ประกาศโฆษณา (2 เดือน) > ไม่มีผู้คัดค้าน > รอรับหนังสือสำคัญ (2 เดือน)
ผลพิจารณาเบื้องต้น (ปฏิเสธ) = นายทะเบียนไม่รับจด > ไม่สามารถยื่นคำขอได้ จบการให้บริการ

ผลพิจารณาเบื้องต้น (ปรับปรุง) = นายทะเบียนให้แก้ไข > ลูกค้ายืนยันรับการแก้ไข > รอรับผลพิจารณาใหม่
#กรณีมีคำสั่งให้ปรับปรุง และไม่ทำการยื่นข้อมูลแก้ไขภายในระยะเวลากำหนด จะมีสถานะปฏิเสธโดยทันที

Step 7 : รอรับหนังสือสำคัญ(Certificate) กรณีผลพิจารณาอนุมัติ และประกาศโฆษณาสำเร็จ

ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกเลขทะเบียน และส่งหนังสือสำคัญ (Certificate) ให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ 

สับสนกับขั้นตอนราชการ ?

ให้ THAITAXLAW ช่วยคุณ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW2

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

ข้อมูลรีวิว จริงจาก Google My BuSINESS 

Somsawat Malathong
Somsawat Malathong
02:55 17 Apr 24
Peerapol Kongkaew
Peerapol Kongkaew
04:01 03 Apr 24
บริการดี รวดเร้ว ทันใจครับ
Kritsana Jaiwongsa
Kritsana Jaiwongsa
08:06 14 Mar 24
บริการดีมากครับ ใส่ใจดูแลให้คำแนะนำลูกค้าทุกขั้นตอน เราไม่มีประสบการณ์หรือข้อมูลตรงนี้เลย แต่ทีมงานดูแลให้บริการดีเยี่ยมเลยครับ
Bestlocal Expiriences
Bestlocal Expiriences
09:53 13 Mar 24
พวกเขาทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ขอบคุณ
Chaiwat Saeeaw
Chaiwat Saeeaw
04:38 08 Mar 24
บริการ​ ดี​ ตอบเร็ว​ ครับ
khoomsup hombood
khoomsup hombood
07:32 07 Mar 24
บริการดี อัพเดทให้ตลอด
Adul Buranathaworl
Adul Buranathaworl
06:51 05 Mar 24
บริกาดีมากๆเข้าใจง่าย
poosicha methauaorach
poosicha methauaorach
09:51 28 Feb 24
ประสานดี เป็นขั้นตอนแบบมืออาชีพ และให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วทันใจ และงานจดทะเบียนคุยกันเมื่อเอกสารครบถ้วน จดเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น หากมีงานอีกรับรองไม่พลาดที่ใช้บริการของที่นี่แน่นอนค่ะให้คำแนะนำต่างๆได้ดี รวดเร็วมาก ลูกค้าประทับใจมากค่ะ
คีวิน จําวัน
คีวิน จําวัน
11:59 22 Feb 24
บริการดีมากครับ
Jittiya Dearden
Jittiya Dearden
08:12 21 Feb 24
มีความยินดีที่ได้ติดต่อกับพนักงานที่กฎหมายภาษีไทยเพื่อจดทะเบียนบริษัทใหม่ของเรา พวกเขาเป็นมืออาชีพมาก มีความรู้ และมีประสิทธิภาพ! เรามีบริษัทใหม่จดทะเบียนภายในไม่กี่วัน! ขอแนะนำกฎหมายภาษีไทย!
Arnon Yenjai
Arnon Yenjai
03:38 16 Feb 24
บริการดี ทุกขั้นตอน ติดตามประสานงาน ดีเยี่ยม ขอบคุณ สำหรับการ บริการครับประทับใจมากๆครับ
salisa leerakul
salisa leerakul
03:27 16 Feb 24
ให้ความใส่ใจกับลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ดี ปรึกษาได้ตลอด
Supasant Gunchadee
Supasant Gunchadee
08:24 14 Feb 24
ใช้บริการครั้งแรกติดใจในบริการให้ข้อแนะนำเข้าใจง่ายมืออาชีพจริงๆเราไม่มีความรู้ขั้นตอนวิธีการจัดตั้งบริษัททางทีมงานดำเนินการ7วันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณอีกครั้ง ยังคงเรียกใช้บริการอื่นๆต่อไป
JN LOVE PETS FAMILY
JN LOVE PETS FAMILY
16:35 26 Jan 24
บริการดี รวดเร็วทันใจ ติดต่อสอบถามได้ตลอด มีพี่ๆแอดมินคอยให้คำปรึกษา หรือสายด่วนโทรได้เลยค่ะ พี่ๆทีมงานทางด้านรับสายก็สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
pattama p.
pattama p.
08:41 19 Oct 23
แอดมินบริการดีมากค่ะ ให้ข้อมูลละเอียด ถามบ่อยมากแต่ก็ยินดีตอบคำถามให้ทุกครั้งเลย รอแชทไม่นานด้วย เอกสารที่ให้กรอกก็ละเอียดดีค่ะ ส่งไปครั้งเดียวก็แทบจะครบถ้วนเลย ตรงไหนที่ไม่เข้าใจ แอดมินก็อธิบายให้ ที่สำคัญราคามิตรภาพ หากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะ ^^
thansakorn sirimuang
thansakorn sirimuang
08:21 19 Oct 23
ไม่รู้จัก มาก่อน ไม่มีใครแนะนำ เหมือนเสี่ยงดวงมาใช้ แต่สุดท้ายเหมือนแจ็คพ๊อต บริการดีเยี่ยม ตอบไว้ ให้คำแนะนำดี ซัพพอร์ทดี แม้ว่าจะเสร็จสิ้นงานไปแล้ว กลับมาขอคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือ ทีมงานช่วยเสมอ ประทับใจจริงๆครับไม่มีใครแนะนำ แต่ผมขอแนะนำทุกคนที่กำลังมองหาทีมซัพพอร์ทเลยครับ
Prayoonsak Duangkhwan
Prayoonsak Duangkhwan
02:01 24 Jul 23
บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว ไว้วางได้ครับ แจ้งคืบหน้าทุกขั้นตอน ขอบคุณครับ
Nuttinee Tungtangsakul
Nuttinee Tungtangsakul
09:50 18 Jul 23
ให้บริการดีมากค่ะ แนะนำดีรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัยหาต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะ
daony รีวิวไปเถอะ
daony รีวิวไปเถอะ
09:38 14 Jul 23
บริการดี ตอบคำถามดี ให้คำแนะนำดีมากๆ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ ตัดสินใจใช้บริการเลย แต่ดูแลดีมากๆๆๆๆค่ะ ขอบคุณนะคะ
Kwang Rakchanok
Kwang Rakchanok
10:57 06 Jul 23
การตอบปัญหา ความช่วยเหลือ ให้ 5 ดาวยังไม่พอเลยค่ะ ทำงานรวดเร็วมากเลยค่ะ แนะนำจริงๆค่ะ
Suthida Prae
Suthida Prae
08:32 28 Jun 23
ทีมงานทำงานเป็นขั้นตอนและมืออาชีพมากค่ะ ทำงานรวดเร็วมาก ตอนแรกกังวลนิดหน่อยว่าจะโดนโกงมั้ย ได้รับเอกสารครบประทับใจมากๆค่ะ 🙏🏻
Supattra
Supattra
05:35 14 Jun 23
ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านมากค่ะ🙏 การจดทะเบียนบริษัทก็เลยไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน การส่งเอกสารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ ทำให้สะดวก คำแนะนำทุกขั้นตอนชัดเจน ปัญหาที่ว่ายาก ก็เลยง่าย ที่ชอบที่สุดคือมีคอร์สสำหรับบริษัทมือใหม่ รวมถึงมีสำนักงานบัญชี ถ้าจดเองคงจะยังไม่เสร็จแน่ๆค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้ง🎉🌿🌸
Hi Thailand
Hi Thailand
11:01 12 Jun 23
ทีมงานดีมากกก เราไม่ได้ใช้บริการที่นี่นะ เพราะมาเจอเพจนี้ช้าไป ไปเจออีกบริษัทนึง ถามไรก็ไม่ค่อยตอบ ถามหาใบเสร็จก็ไม่มี แต่ที่นี่พนักงานแนะนำดีมากๆเลย ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ประทับใจมาก เดี๋ยวเราจะมาเป็นลูกค้าคุณแน่ๆ ในอนาคต ขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะคะ
Nittha Nichy
Nittha Nichy
05:57 24 May 23
บริการดีตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ ดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของลค. แนะนำค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน พนง.สุภาพทุกคนเลยพร้อมและเต็มใจบริการมาก ตอบแชทไวไม่ปล่อยไว้นาน
Naer NoComment
Naer NoComment
10:46 18 May 23
ทีมงานให้บริการดีมากๆเลยค่ะ ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างละเอียด
laoongthip pedthong
laoongthip pedthong
05:37 11 May 23
น้องป๊อป service mind น่ารักมากค่ะ แนะนำข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ Thai Tax Law ที่เป็นองค์กรณ์ ที่ผลิตคนที่มีคุณภาพมาทำงาน service นะคะ น ทุกครั้งทีมีคำถาม จะได้คำแนะนำที่รวดเร็วเสมอๆ ค่ะ
Panvarin Siripoke
Panvarin Siripoke
14:32 27 Mar 23
บริการดีมากเลยค่ะ รวดเร็ว ใส่ใจ ตอบแชทตลอด พูดจาดี สุภาพ ประทับใจมากค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรีวิวดีมาก แนะนำค่ะ
kamonlak tharapanya
kamonlak tharapanya
02:35 17 Mar 23
บริการให้ข้อมูลช่วยเหลือครบถ้วน สามารถติดตามผลได้ตลอดระยะเวลา ช่วยไขข้อกระจ่างได้เยอะมาก ง่ายสำหรับมือใหม่
phimnada Dangaon
phimnada Dangaon
06:10 16 Mar 23
ทีมงานบริการดี อธิบายเข้าใจง่าย ทำงานรวดเร็วทันใจมากค่ะ
Katesanee Nilwong
Katesanee Nilwong
05:51 02 Mar 23
บริการดีมากๆคะ ให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ยุ่งยากเลย แนะนำที่นี้เลยค่ะ
Supannikar Chaiyart
Supannikar Chaiyart
11:47 13 Feb 23
ทีมงานบริการดีมากๆค่ะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร จดเสร็จก็ยังดูแลอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอด ส่งไลน์ไปตอบกลับเร็วทุกครั้งค่ะแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่นะคะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ❤️
Kitsada Teawpipat
Kitsada Teawpipat
07:15 07 Feb 23
บริการดีมากๆ ครับ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ดำเนินงานเอกสารให้เรียบร้อย ทีมงานดูแลดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
das pra
das pra
02:08 30 Jan 23
อธิบายขั้นตอนต่างๆรวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆหลังการใช้บริการได้ตลอดครับ
sirorat ketthong
sirorat ketthong
08:50 28 Jan 23
บริการดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน สอบถามได้ตลอด
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
06:07 16 Dec 22
ตามมาจากรีวิว ก่อนนี้หาหลายเจ้า ทางทีมงานดูแลดีมาก เราคนเป็นถามเยอะ สงสัยเยอะมาก ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากประทับใจค่ะ ทีมงานตอบคำถามได้ดีช่วยเหลือได้ดีมาก แนะนำบริษัทนี้เลยค่ะ ❤️❤️❤️
Kanokporn Manessang
Kanokporn Manessang
09:55 05 Dec 22
พนักงานบริการดีมากค่ะ ตอบทุกข้อสงสัย ส่งงานไว ไว้กลับมาใช้บริการอีกค่ะ
Genesis Thailand
Genesis Thailand
15:12 10 Nov 22
ใส่ใจลูกค้าและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายรวมถึงทำงานมืออาชีพ ไม่จุกจิก งานเสร็จเร็ว
Koi Patcha
Koi Patcha
11:30 28 Oct 22
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทำงานรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ
Bonnie Kawaii
Bonnie Kawaii
11:45 21 Sep 22
ขอบคุณทีมงานที่ตอบกลับอย่างว่องไว ให่ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย หวังว่าถ้ากิจการเติบโตจะกลับมาใช้บริการแบบfull device ค่ะ 🙏🏻
Nit Nit Tue Tue
Nit Nit Tue Tue
08:44 03 Aug 22
ทางทีมงานให้คำปรึกษาดีมากกก สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดี
GIGHOME
GIGHOME
02:52 26 Jul 22
Team Thai Tax Law ประสานงานทุกเรื่องให้จบครบถ้วนจริงๆประทับใจการติดต่อคุยกันได้ทุกช่วงวันและเวลาเลย
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
13:17 16 Jun 22
ทีมงานให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจในการติดตามเอกสาร ตอบกลับรวดเร็ว ตอบทุกคำถาม และให้บริการแบบมืออาชีพมากๆ ทำให้การจดทะเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี ขอแนะนำทีมงานมืออาชีพทีมนี้ครับ
vatitt duriyaunggoon
vatitt duriyaunggoon
04:03 27 May 22
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดทางของการจดทะเบียน ครับ...ทิพวาทิต...
Opor Wisetsuranun
Opor Wisetsuranun
08:48 20 Apr 22
บริการดีมากๆๆ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แนะนำคนที่กำลังจะจัดตั้งบริษัท/หจก. นิติบุคคล ไม่ผิดหวังค่ะ จดได้ตามฤกษ์ เป๊ะๆๆ 😊🥳❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍
Wanphisa Chancheepkasem
Wanphisa Chancheepkasem
09:54 07 Mar 22
บริการดีมากๆ เข้าใจกฎหมายและ ปรึกษาการทำธุรกรรมในการดำเนินกิจการ ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจองคิว เสียเวลาอื่นๆ บริษัทจัดการให้ทั้งหมดขอเอกสารก็ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยประทับใจค่ะ
sirinan aranyawongsakorn
sirinan aranyawongsakorn
17:26 24 Jan 22
บริการดี ช่วยแนะนำและตอบคำถามสำหรับผู้เริ่มต้นดีมากคะ
cdot dot
cdot dot
13:19 02 Dec 21
ให้บริการรวดเร็ว แจ้งข้อมูลได้ชัดเจนครบถ้วน ทีมงานให้คำแนะนำ และช่วยจัดการขั้นตอนที่ดูยุ่งยากวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเอกสารหลายรายการก็รับส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวกมากจริงๆค่ะ แนะนำเลย
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
07:17 26 Aug 21
บริการดีมาก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
Chanyanuch Chompoosak
Chanyanuch Chompoosak
12:14 22 Aug 21
บริษัทแนะนำ ให้คำปรึกษา ใส่ใจลูกค้า และให้บริการดีมากๆ ค่ะ เป็นกันเอง และราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาให้บริษัทช่วยเหลืองานอีกนะคะ
Warin Chongmeesuk
Warin Chongmeesuk
02:11 20 Aug 21
ติดตามงานและเอกสาร รวดเร็วดีมาก คอยตามให้ตลอด อัพเดทข้อมูลให้ตลอด โดยรวมแนะนำครับ
Wate konkuy
Wate konkuy
11:07 12 Aug 21
บริการดีมากเลยครับ ตอบคำถามเร็วมาก แนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่อยากใช้บริการแนะนำบริษัทนี้เลยครับ
Sukkon Srichoompoo
Sukkon Srichoompoo
06:37 22 Jul 21
ตอนแรกหาหลายเจ้าอยู่ว่าจะใช้เจ้าไหน เลยลองตัดสินใจทำดู และไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับบริการที่ดีมาก ตามให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทีมงานทำงานได้เร็วมาก และต้องชมเชย แอดมิน นะคะ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้า บริการดีพูดเพราะ เรามีข้อสงสัยอะไรก็ตอบได้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
See All Reviews
js_loader
รับจดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียน Trademark กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอน จดเครื่องหมายการค้า

จดลิขสิทธ์โลโก้ จดทะเบียนโลโก้ กับ THAITAXLAW

สะดวก รวดเร็ว ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

ดูแลทุกขั้นตอน ครบวงจร

ตั้งแต่ต้น จนได้รับใบจดทะเบียน

สะดวก รวดเร็ว ยื่นใน 1 วันทำการ

เรายื่นคำขอเครื่องหมายการค้าภายใน 1 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน

ทั้งด้านการจดเครื่องหมายการค้า และด้านการออกแบบ

ตรวจเหมือนคล้าย FREE

เจาะลึกการตรวจทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจก่อนยื่นจดทะเบียน

โอกาสจดสำเร็จกว่า 90%

เราจะยื่นจดก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าของคุณมีโอกาสจดผ่านสูงเท่านั้น ถ้ามีความเสี่ยง เราจะแนะนำให้แก้ไขก่อน

ฟรี คลาสเรียนปกป้องแบรนด์

เสริมความรู้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณเอง

จำพวก และประเภทสินค้า/บริการ เครื่องหมายการค้า

เรื่องต้องรู้ : วิธีการ แยกจำพวก และประเภทสินค้า/บริการ สำหรับจด เครื่องหมายการค้า

การที่เรานำ ภาพการออกแบบใด มาจดเป็น เครื่องหมายการ/บริการ นั้น จะมีค่าใช้จ่าย แปรผันตาม จำนวนของ จำพวก (CATEGORY) และ ชนิดของสินค้า/บริการใด (PRODUCT/SERVICE TYPE) ในจำพวกนั้นๆ

1. ยิ่ง จำพวก สินค้า และบริการ (CATEGORY) แตกต่างหลายประเภทมาก ค่าธรรมเนียมราชการก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น

2. ยิ่ง ชนิดของสินค้า/บริการ (PRODUCT/SERVICE TYPE) ค่าธรรมเนียมราชการก็ยิ่งแพงขึ้น
(ถ้าหากอยู่คนละ จำพวก สินค้า และบริการ (CATEGORY) ด้วย ก็ยิ่งทำให้ค่าธรรมเนียมแพงขึ้นไปอีก)

เนื่องจากการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/บริการนั้น จะให้ความคุ้มครองเฉพาะ ชนิดของสินค้า/บริการ (PRODUCT/SERVICE TYPE) ที่เราทำการจดทะเบียนเท่านั้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แบ่ง จำพวกสินค้าไว้ 45 จำพวกหลักด้วยกัน และแต่ละจำพวกมีชนิดสินค้า/บริการแตกต่างกันตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 ชนิดภายในจำพวกเดียวกัน

ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านเลยมักจะมีความคิดว่า จดให้ครอบคลุมครบๆ ไปเลยทีเดียวจะได้คุ้มครองทั้งหมด แต่ว่าลืมนึกถึงค่าธรรมเนียมราชการที่จะต้องจ่ายไป ดังนั้นควรที่จะพิจารณาความคุ้มค่า และความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสมกับความพร้อมของธุรกิจอีกด้วย

คลิกดูรายละเอียด จำพวกสินค้าทั้ง 45 จำพวก และข้อมูลสินค้า/บริการในแต่ละจำพวกได้ที่นี่

ไม่แน่ใจต้องจดกี่จำพวก กี่ชนิดสินค้า ?

ให้ THAITAXLAW ช่วยคุณวางแผน การจด Trademerk คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW2

ค่าธรรมเนียม การจดเครื่องหมายการค้า จดแบรนด์สินค้า-บริการ

ค่าธรรมเนียมราชการ สำหรับ การจด TRADEMARK ภายในประเทศ ที่เกิดขึ้นมักจะมีด้วยการ 2 ส่วน

ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม การยื่นคำขอจดทะเบียน (ยื่นเรื่อง)

ซึ่งต้องชำระเมื่อทำการยื่นเรื่องทันที และจะไม่ได้รับคืนไม่ว่าจะได้รับการพิจารณาผ่านหรือไม่ก็ตาม ดังนี้

ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 9,000 บาท (ไม่จำกัดชนิด)

ยกตัวอย่างเช่น 

แบรนด์ A ต้องการยื่นจดเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองสินค้า ทั้งหมด 2 จำพวก ได้แก่
   A1 ) จำพวกแรก หมายเลข 25 : กลุ่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ
โดยสินค้าที่ต้องการคุ้มครอง คือ 1. กระเป๋า 2. หมวกแก้ป 3.เสื้อกีฬา ทั้งหมด 3 สินค้า
# เข้าเกณฑ์ ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท
= ค่าธรรมเนียมจึงคำนวณได้เป็น 3,000 บาท

   A2 ) จำพวกสอง หมายเลข 30 : กลุ่ม  สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช และสิ่งที่ใช้เพื่อปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร
โดยสินค้าที่ต้องการคุ้มครอง คือ 1.กาแฟ 2.ชา 3.โกโก้ 4.กาแฟเทียม 5.เส้นพาสต้า 6.เส้นก๋วยเตี๋ยว 7.ขนมปัง 8.ช็อกโกแลต 9.ไอศกรีม 10.น้ำตาล 11.น้ำผึ้ง 12.น้ำเชื่อม 13.ยีสต์ 14.ผงฟู 15.เกลือ ทั้งหมด 15 สินค้า
# เข้าเกณฑ์ ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวก ละ 9,000 บาท
= ค่าธรรมเนียมจึงคำนวณได้เป็น 9,000 บาท


ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม การรับจดทะเบียน (ได้รับอนุมัติแล้ว)

ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับการอนุมัติ และรับการคุ้มครอง ดังนี้

ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 5,400 บาท (ไม่จำกัดชนิด)


กรณีของแบรนด์ A ยื่นผ่าน และได้รับการคุ้มครองทั้งหมด ดังนั้นมีค่าธรรมเนียมส่วนที่ 2 ดังนี้
   A1 ) # เข้าเกณฑ์ ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท
= ค่าธรรมเนียมจึงคำนวณได้เป็น 1,800 บาท

   A2 ) # เข้าเกณฑ์ ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวก ละ 5,400 บาท
= ค่าธรรมเนียมจึงคำนวณได้เป็น 5,400 บาท

ค่าธรรมเนียม เพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งได้สองประเด็นหลักๆ คือ

ก) อยู่ระหว่างการพิจารณา และต้องการยื่นแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้พิจารณาผ่าน หรือ ได้รับการคุ้มครองเพิ่ม/ลด อย่างไร

ข) ได้รับการพิจารณาผ่านไปแล้ว ต้องการยื่นแก้ไขข้อมูลเดิมที่จดทะเบียนสำเร็จไปแล้ว

โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียมส่วนอื่นๆ ดูได้ที่ LINK นี้

ต้องการเช็คค่าใช้จ่ายทั้งหมด ?

ให้ THAITAXLAW ช่วยคุณ จดโลโก้ สำคัญของคุณวันนี้ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW2

ปัญหาที่มักพบ แล้วแนวทางแก้ปัญหา

ประเด็นยอดฮิตที่เจออยู่เป็นประจำ

ประเด็นที่ 1 : จดเหมาให้ครอบคลุม = ช้า และแพง

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะให้การคุ้มครองเฉพาะเรื่องที่จดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แบรนด์ A ทำเสื้อยืด จดคุ้มครองเสื้อยืด ก็ให้การคุ้มครองแค่นั้น จะบอกว่า คุ้มครองจนถึง กางเกงยีนส์ ไม่ได้ ถ้าต้องการให้คุ้มครอง กางเกงยีนส์ด้วย ก็ต้องจดคุ้มครองกางเกงยีนส์ด้วย

ดังนั้นยิ่งจด ประเภทรายการสินค้า/บริการ มากขึ้น ค่าธรรมเนียมราชการก็จะแพงขึ้นด้วย ซึ่งหากอยากทราบว่า จะแพงขึ้นแค่ไหน อย่างไร ก็ต้องเข้าใจวิธีการแบ่งแยกประเภทสินค้าให้ชัดเจนก่อนเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถย้อนกลับขึ้นไป > อ่านได้ที่นี่คลิกเลย <

นอกจากนี้ หากมีประเภทสินค้าที่จะจดคุ้มครองจำนวนมาก นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว จะทำให้การพิจารณาตรวจสอบล่าช้าเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีหลายๆ ครั้งที่ผู้ประกอบการ "ยื่นเผื่อล่วงหน้า" เป็นร้อยชนิดสินค้า ซึ่งมักจะโดนเจ้าหน้าที่ร้องขอ Catalog สินค้า หรือ ภาพตัวอย่างสินค้าที่ผลิตแล้วสำหรับแต่ละประเภทสินค้าที่จะจดเลย ซึ่งพอไม่สามารถแสดงข้อมูลหลักฐานได้ จะกลายเป็นต้องแก้ไขคำขอ หรือ ต้องยื่นใหม่ทั้งหมดเลย ทำให้เสียทั้งเงิน และเวลาโดยใช่เหตุ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการมีสินค้า/บริการที่ดำเนินการอยู่จริงหลายชนิด และพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนเห็นว่าเหมาะสม การจดคุ้มครองประเภทสินค้าที่ครบถ้วนตามการประกอบการจริงก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อปกป้องแบรนด์ในระยะยาวที่เหมาะสมเช่นกัน

ประเด็นที่ 2 : การออกแบบโลโก้คล้ายของคนอื่น = เสี่ยงมีประเด็น

ปกติแล้ว หาก แบรนด์ A ทำเสื้อยืด จดคุ้มครองเสื้อยืดซึ่งได้รับการคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว ต่อมามี แบรนด์ ABC ซึ่งมีลักษณะการออกแบบโลโก้คล้ายคลึงกับ แบรนด์ A มาขอจดกางเกงยีนส์ภายหลัง ขณะที่ แบรนด์ A ยังไม่ได้จดคุ้มครอง กางเกงยีนส์ ก็ตาม

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีแนวโน้ม ที่จะปฏิเสธ แบรนด์ ABC อยู่ดี ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความเหมือนคล้าย และอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากมีกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

แต่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่า แบรนด์ A ยังไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่อง กางเกงยีนส์ ทางกฎหมายอยู่ดี ถึงแม้ว่า เจ้าหน้าที่จะทำการปฏิเสธแบรนด์ ABC

เพราะว่า ถ้าแบรนด์ ABC ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โอกาสที่จะจดผ่านก็มีเช่นกัน เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางแบรนด์ A ที่จำหน่ายเสื้อยืดเป็นหลัก (แต่ถ้าหน้าตาโลโก้คล้ายกันมากเกินไปโดยมีนัยยะสำคัญ ก็อาจจะโดนปฏิเสธอยู่ดี)

หลายครั้งที่ผู้ประกอบการมีการออกแบบดีไซน์ เครื่องหมายการค้า ที่ทำให้มีประเด็นปัญหาในการพิจารณา โดยเฉพาะประเด็นการเหมือนคล้ายกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อ หรือ สัญลักษณ์โลโก้ ไม่ว่าจะโดนตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งนี้ผู้ประกอบการก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยืนยืนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพียงแต่ว่าหากได้รับการปฏิเสธจากทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการใดใด ก็จะเสียเปล่าโดยไม่สามารถขอคืนได้

ดังนั้นทีมงานจึงมีการตรวจสอบความเหมือนคล้ายเบื้องต้น และอย่างละเอียดในกระบวนการให้ก่อนที่จะยื่นจดเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงที่สุดเท่าที่ทำได้ และยังคงเป็นผู้ประกอบการเองที่จะเป็นผู้ตัดสินใจจากข้อมูล และความเสี่ยงที่ทีมงานชี้แจงให้เรียบร้อยแล้ว

วิธีการที่ดีที่สุด คือ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร และไม่มีประเด็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัด เพื่อทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาคุ้มครองมีผลโดยเร็วที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

ประเด็นที่ 3 : การสละสิทธิ์ = ไม่ยึดของ "สาธารณะ" เป็นของตัวเอง

ชื่อของแบรนด์ สัญลักษณ์ โลโก้ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนจดจำได้ แต่ว่าการนำ "คำสามัญ" , "คำสาธารณะ" , "คำทั่วไป" , "สัญลักษณ์สากล" มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่สามารถทำได้ (จะใช้เป็นชื่อแบรนด์ทางการตลาดก็ได้ แต่เอามาจดคุ้มครองไม่ได้) 

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อสี ชื่อตัวอักษร คำที่เกี่ยวข้องกับประเทศ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์สากลทั่วไป หรือ แม้แต่ประโยค และวลี ที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น สำนวนสุภาษิต

ยกเว้น คำสามัญนั่นถูกนำมาใช้กับประเภทสินค้า/บริการ ที่ไม่มีความหมาย ทางตรง ทางอ้อม มีความเกี่ยวข้อง หรือ แสดงถึงสรรพคุณใดใดเลย อาจจะมีสิทธิ์จดใช้ได้ เช่น เครื่องหมายการค้าสำหรับ อุปกรณ์ IT ชื่อว่า APPLE / เครื่องครัว ตรา ม้าลาย / ยาสีฟัน ตรา ดอกบัวคู่ เป็นต้น

ซึ่งจริงๆ ยังมีของยกเว้น หรือ ข้อจำกัดอีกหลายประการตามกฎหมาย ซึ่งหากเรามีการปรับปรุงแก้ไขคำขอก็จะสามารถจดได้ตามปกติ

ประเด็นที่ 4 : กฎหมายเปลี่ยน เคสคล้ายกันของใหม่ ก็อาจจดไม่ได้แล้ว

กฎหมายมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดปัญหา หรือ ข้อพิพาทต่างๆ รวมถึงความชัดเจนในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

บางครั้งเราจึงอาจเห็นเคสบางเคสที่ดูมีประเด็นคล้ายคลึงกับเคสของตัวเราเอง แต่ว่าเรากลับจดไม่ได้ เพราะว่ากฎหมาย หรือ ข้อบังคับ ณ ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว

จดเครื่องหมายการค้าไม่ผ่าน ?

ให้ THAITAXLAW ช่วยคุณ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW2

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ และออกแบบโลโก้ให้ผ่านง่าย !

• ใช้ชื่อหรือผสมคำขึ้นมาใหม่ให้แตกต่างมีเอกลักษณ์ โดยไม่สื่อถึงสินค้าหรือบริการตรงๆ

• ออกแบบโลโก้ ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ไม่ซ้ำหรือคล้ายกับผู้อื่น


• ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ ตรา / ธง/ เครื่องหมาย/ สัญลักษณ์ประจำชาติ ,จังหวัด, รัฐ , ราชการ , รัฐบาล ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึง ข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดอันแสดงถึงพระมหากษัตรย์ พระราชินี และพระราชวงศ์

เครื่องหมายการค้า( Trademark ) คืออะไร ?

เครื่องหมายการค้า( Trademark ) คือ โลโก้ แบรนด์ หรือ ยี่ห้อ ในภาษาพูดที่เราเรียกกันติดปากนั่นเอง

อย่างไรก็ตามเวลาเราพูดถึงโลโก้จะมักสื่อถึงภาพ เช่น ภาพเครื่องหมายติ๊กถูก

แต่แบรนด์ หรือยี่ห้อ มักจะสื่อถึงเสียงที่เรียก เช่น ไนกี้ (Nike)

ดังนั้นคำทางการเวลาเวลาภาพเครื่องหมายติ๊กถูก + ไนกี้ (Nike) ทั้งสองอย่ารวมกันทั้งก้อนนี้ เรียกว่า เครื่องหมายการค้า ( Trademark )

เครื่องหมายการค้า มีกี่ประเภท ?

1. เครื่องหมายการค้า ( Trademark ) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น


2. เครื่องหมายบริการ ( Service Mark ) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น


3. เครื่องหมายรับรอง ( Certification Mark ) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น


4. เครื่องหมายร่วม ( Collective Mark ) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

ทำไมต้องจดเครื่องหมายการค้า ( Trademark ) ?

เครื่องหมายการค้า ( Trademark ) หรือ โลโก้ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ หรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้

เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและธุรกิจอย่างมาก นอกจากนี้หากบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของคุณไปจดทะเบียนก่อน เราอาจจะโดนฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้าเสียเอง

หากคุณไม่อยากให้ใครมาลอกเลียนแบบ และฉวยโอกาสนี้ในการทำประโยชน์จากคุณ รีบจดเครื่องหมายการค้ากับ THAITAXLAW ตอนนี้เลย!

ระยะเวลาในการรู้ผลพิจาณาสำหรับยื่นจดทะบียนเครื่องหมายการค้า

โดยปกติ การพิจารณาเครื่องหมายการค้าเบื้องจะใช้เวลาประมาณ 6-15 เดือน นายทะเบียนจึงจะอนุมัติให้รับจดทะเบียนได้ หลังจากนั้นจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือน ในการประกาศโฆษณา หากไม่มีใครคัดค้าน อีก 2 เดือนถัดมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งหนังสือสำคัญ(Certificate)ไปให้

ระยะเวลาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างถูกต้อง จะได้รับการคุ้มครองถึง 10 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุทุกๆ 10 ปี โดยการยื่นคำร้องต่ออายุภายใน 90 วันก่อนวันหมดอายุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายกัน มีอะไรบ้าง ?

• พิจารณาเสียง และสำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า

• พิจารณาการวางรูปลักษณะของคำ ของตัวอักษร จำนวนตัวอักษร หรือการประดิษฐ์ตัวอักษร

• พิจารณาจากความเหมือน หรือคล้ายในรูปเครื่องหมายการค้า

• พิจารณาจากลักษณะการวางรูปรอยประดิษฐ์

• พิจารณาจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ

• พิจารณาจากการใช้เครื่องหมายกาค้ากับตัวสินค้า

• พิจารณาจากเจตนาของผู้ยื่นขอจดทะเบียน

ทำไมอาจต้องสละสิทธิคำ ในการจดเครื่องหมายการค้าด้วย ?

การนำคำสามัญมาใช้กับสินค้า/บริการที่มักจะใช้คำที่ตรงตัวเรียกตัวสินค้าเอง หรือสื่อความหมายได้นั้น จะมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับจดทะเบียนเพราะไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

เช่น หากนำคำสามัญสำหรับสินค้าบางประเภท ยกตัวอย่างภาพ/คำว่า "กล้วย" ซึ่งหากใช้กับสินค้าหมวดหมูผลไม้จะถือว่าเป็นคำสามัญ แต่เมื่อไปใช้กับหมวดหมู่สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นนี้ จะไม่ถือว่าเป็นคำสามัญอันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามความในมาตรา 7 จึงไม่จำเป็นต้องสละสิทธิแต่อย่างใด

แต่ในทางปฏิบัติก็มีการนำคำสามัญมาใช้ได้ โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนสละสิทธิที่จะเป็นเจ้าของส่วนหรือคำที่เป็นคำสามัญนั้นแต่เพียงผู้เดียว

หรือ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีคำสั่งให้ดำเนินการสละสิทธิคำ ข้อความ สี หรือรูปภาพ นั้น เนื่องจากว่า

1. คำ หรือ ข้อความ เป็นคำสามัญที่ใช้กันโดยทั่วไป หรือเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในการค้าขาย รวมทั้งสื่อถึงตัวสินค้าด้วย

2. สี เป็นกรณีที่ภาพเครื่องหมายการค้านั้น มีสีที่ไปเหมือนกับธงชาติของประเทศหรือสัญลักษณ์อื่นๆ

3. รูปภาพ เป็นกรณีที่รูปภาพนั้นสื่อถึงสินค้าโดยตรง

ซึ่ง "การสละสิทธิ์" ไม่ได้แปลว่าเครื่องหมายการค้าของเราจะไม่ได้รับการจดทะเบียน ยังคงสามารถนำมาจดได้ แต่ไม่สามารถถือเป็นสิทธิ์ของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือผูกขาดการใช้ได้

จดลิขสิทธิ์โลโก้เหมือนหรือแตกต่างกับจดเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ?

การจดลิขสิทธิ์ เป็นกฎหมายไว้คุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นงานศิลปะ วรรณกรรม งานถ่ายภาพ งานแพร่ภาพกระจายเสียง หรืองานทางด้านศิลปะอื่นๆ

แต่หากคุณมีโลโก้หรือแบรนด์ ที่ตั้งใจจะใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการค้าขายสินค้า/บริการ คุณควรที่จะต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้คนมาเลียนแบบได้

ซึ่งการจดเครื่องหมายการค้า ยึดหลักที่ว่าใครจดทะเบียนก่อนก็ได้มีสิทธิ์ก่อน คนที่มาทีหลังก็จะไม่สามารถจดทะเบียนซ้ำเดิมกับที่เราจดไปแล้วได้

ใช้บริการ THAITAXLAW ในการป็นตัวแทนดูแลคำขอการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดีอย่างไร?

การรอรับผลการพิจารณาจากนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และมีโอกาสที่จะไม่ได้รับจดทะเบียนอีกด้วยหากผู้ยื่นจดไม่มีความเชี่ยวชาญ THAITAXLAW จึงอำนวยความสะดวกในการให้บริการตรวจสอบความเหมือนคล้ายให้ก่อนการยื่นจด พร้อมคำแนะนำในการก้ไขเบื้องต้นฟรี หากพบว่ามีการซ้ำหรือคล้ายกับผู้อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจดผ่านให้สูงกว่า 90% อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาอาจมีข้อแก้ไขประการใดประการหนึ่ง โดยต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักกฎหมายกำหนด ทาง THAITAXLAW ก็จะเป็นผู้ช่วยดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย พร้อมทั้งติดตามผลการพิจารณาและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ลูกค้าจนจบกระบวนการยื่นจดทะเบียน

การจดเครื่องหมายการค้า สามารถมีเจ้าของสิทธิมากกว่า 1 คนได้หรือไม่ ?

สามารถเป็นเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้านั้นๆ ร่วมกันได้หลายคน เช่น

• บุคคลธรรมดา+บุคคลธรรมดา หรือ
• บุคคลธรรมดา+นิติบุคคล หรือ
• นิติบุคคล+นิติบุคคล

สัญลักษณ์ ® และ TM. สำหรับในการใช้กับเครื่องหมายการค้า ต่างกันอย่างไร?

สัญลักษณ์ ® สามารถใส่ได้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

สัญลักษณ์ TM. สามารถใส่ได้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

มีคำถามเพิ่มเติม ?

หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW2


Tags

รับจดเครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมาย ตราสินค้า, เครื่องหมาย บริการ, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า โลโก้, trademark, เช็คเครื่องหมายการค้า, จดชื่อแบรนด์, จดทะเบียน trademark, จดทะเบียน โลโก้, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดลิขสิทธิ์ โลโก้, จดเครื่องหมายการค้า, จดแบรนด์สินค้า


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law