ข้อหารือภาษีอากร

ผลการค้นหา

ค้นพบ 7 รายการ จากข้อหารือทั้งหมด 4407 รายการ


28 พฤศจิกายน 2540

28 พฤศจิกายน 2540

28 พฤศจิกายน 2540

9 ตุลาคม 2540

13 ตุลาคม 2540

14 ตุลาคม 2540

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประเมินภาษีกรณีใช้ใบกำกับภาษีปลอม
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.14516

21 ตุลาคม 2540

1 219 220 221